PRŮCHA, Petr. Opatření obecné povahy [Část V.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. p. 399-407. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Opatření obecné povahy [Část V.]
Authors PRŮCHA, Petr.
Edition Vyd. 1. Praha, Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006, p. 399-407, 9 pp. (Meritum), 2006.
Publisher ASPI
Other information
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-7357-226-5
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 22/2/2007 14:34.
PrintDisplayed: 7/12/2021 14:10