BARTLOVÁ, Milena. Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě (Pasive and Active Models of Late Gothic in Bohemia and Moravia). Opuscula Historiae Artium. Brno: Masarykova univerzita, 2007, F50/2006, No 1, p. 11-21, 10 pp. ISSN 1211-7390.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pasivní a aktivní model pozdní gotiky v Čechách a na Moravě
Name (in English) Pasive and Active Models of Late Gothic in Bohemia and Moravia
Authors BARTLOVÁ, Milena (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Opuscula Historiae Artium, Brno, Masarykova univerzita, 2007, 1211-7390.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00021989
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English art history; methodology; Gothic
Tags art history, gothic, Methodology
Changed by Changed by: prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., učo 31629. Changed: 27/3/2007 16:03.
Abstract
Metodologické zhodnocení přístupů (modelů) výkladu českého a moravského umění pozdní gotiky s případovými studiemi Prahy a Brna kolem roku 1500.
Abstract (in English)
Methodological evaluation of models of, or approaches to, BOhemian and Moravian Late Gothic art, with case studies of Prague and Brno around 1500.
Links
MSM0021622426, plan (intention)Name: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 28/11/2021 10:47