KOLEJKA, Jaromír and Hana SVATOŇOVÁ. Pět pilířů krizového řízení v geoinformatice (Five pillars of crisis management in geoinformatics). Computer Design, Brno: Computer Press, a.s., 2007, vol. 2007, No 1, p. 64-68. ISSN 1212-4389.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pět pilířů krizového řízení v geoinformatice
Name in Czech Pět pilířů krizového řízení v geoinformatice
Name (in English) Five pillars of crisis management in geoinformatics
Authors KOLEJKA, Jaromír (203 Czechia, guarantor) and Hana SVATOŇOVÁ (203 Czechia).
Edition Computer Design, Brno, Computer Press, a.s. 2007, 1212-4389.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00021996
Organization unit Faculty of Education
Keywords in English crisis management - GIS - visualizing
Tags disaster management
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107. Changed: 14/12/2007 18:51.
Abstract
Krizové řízení v ČR se může opřít o: 1. V ČR jsou k dispozici geoprostorové databáze poskytující data pro krizový management. 2. Existují představy, jak dosavadní digitální geoprostorová data účelně využít v krizovém managementu. 3. K dispozici jsou technologie, které umožňují efektivní uložení, zpracování, vyhodnocení a přenos geodat a geoinformací k uživateli a zpět do databází. 4. Jsou připraveny formulační, formalizační a programátorské kapacity schopné účelově integrovat do potřebné podoby datové zdroje. 5. Chybějí některá relevantní data. Nezbytné informace však lze získat vhodnou interpretací a integrací již disponibilních datových zdrojů.
Abstract (in English)
The disaster managemnt in Czech Republic can rely on: 1. extended geodata bases supporting disaster management. 2. existing ideas how to use geodata and knowledge in disaster management. 3. efficient technologies for data storage, processing, transmission to user and back to the center. 4. available formulating, formalizing and programming. 5. missing relevant data can be substitued with interpretation and integration of disponible data sources.
Links
MSM0021622418, plan (intention)Name: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 13/8/2020 03:08