Informační systém MU
SOVADINOVÁ, Iva, Luděk BLÁHA, Jaroslav JANOŠEK, Klára HILSCHEROVÁ, J. GIESY, P.D. JONES and Ivan HOLOUBEK. Cytotoxicity and Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated Activity of N-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - Structure-Activity Relationships. Environmental Toxicology and Chemistry. Pensacola, FL, USA: SETAC, 2006, vol. 25, No 1, p. 1291-1297. ISSN 0730-7268.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cytotoxicity and Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated Activity of N-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - Structure-Activity Relationships.
Name in Czech Cytotoxicita a Ah receptorem zprostředkovaná aktivita N-heterocyklických polycyklických aromatických uhlovodíků - strukturně-aktivitní vztahy
Authors SOVADINOVÁ, Iva (203 Czech Republic), Luděk BLÁHA (203 Czech Republic, guarantor), Jaroslav JANOŠEK (203 Czech Republic), Klára HILSCHEROVÁ (203 Czech Republic), J. GIESY (840 United States of America), P.D. JONES (840 United States of America) and Ivan HOLOUBEK (203 Czech Republic).
Edition Environmental Toxicology and Chemistry, Pensacola, FL, USA, SETAC, 2006, 0730-7268.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30304 Public and environmental health
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.202
RIV identification code RIV/00216224:14310/06:00016426
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000240373600015
Keywords in English Cytotoxicity;Aromatic Hydrocarbons
Tags Aromatic Hydrocarbons, cytotoxicity
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., učo 15473. Changed: 18/3/2010 10:16.
Abstract
This study presents results of cytotoxicity and Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated Activity of N-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons along with their parental compounds determined in a model in vitro system. Structure-Activity Relationship was performed to determine the structural features of the compounds related to the observed effects.
Abstract (in Czech)
Tato studie popisuje cytotoxicitu a Ah receptorem zprostředkovanou aktivitu N-heterocyklických polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich parentálních látek hodnocenou v in vitro modelu. Na základě získaných dat byly analyzovány strukturně-aktivitní vztahy k určení nejvýzmamnějších strukturních paramtů ovlivňujících sledované účinky.
Links
GP525/05/P160, research and development projectName: In vitro modely pro studium endokrinní disrupce - účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Investor: Czech Science Foundation, In vitro models for study of endocrine disruption - effects of traditional and new types of persistent organic pollutants
MSM0021622412, plan (intention)Name: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Acronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Interactions among the chemicals, environment and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales (INCHEMBIOL)
Displayed: 22/6/2024 14:53