NYKODÝM, Jiří and kol. ET. Teorie a didaktika sportovních her (Theory and didactics of sports games). Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 pp. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teorie a didaktika sportovních her
Name in Czech Teorie a didaktika sportovních her
Name (in English) Theory and didactics of sports games
Authors NYKODÝM, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and kol. ET. (203 Czech Republic)
Edition Brno. Masarykova univerzita, 120 pp. 1. vydání, 2006.
Publisher FSpS MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/06:00031974
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-210-4042-4
Keywords in English sport games teaching procedures rules
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Changed: 31/3/2010 14:23.
Abstract
V naší publikaci jsme se zaměřili na nejznámější sportovní hry, které jsou vyučovány na naší fakultě (FSpS MU). Celkem se jedná o osm kolektivních sportovních her: basketbal, basebal, florbal, fotbal, házená, lední hokej, softbal, tenis a volejbal. Naše publikace vychází z přednášek jednotlivých vyučujících předmětu Teorie a didaktika sportovních her, kde jsou respektovány minulou praxí i teorií ověřené existující poznatky. Jde nám především o zpřístupnění materiálu, které studentům pomohou zkvalitnit studijní přípravu, rozšířit vědomosti o teorii námi vyučovaných sportů a podat tak studentům publikaci, kde v jednotlivých kapitolách najdou ucelené informace o daném sportu. Vybrané kapitoly spolu s teoretickým úvodem tvoří náhled na současný přístup jednotlivých vyučujících k didaktice a teorii sportovních her a jsou jen základním studijním materiálem k získání vědomostí z vybrané sportovní hry.
Abstract (in English)
In our publication, we focus on the most popular sports games, which are taught at our faculty (FSpS MU). There are eight collective games: basketball, basebal, floorball, football, handball, ice hockey, softball, tennis and volleyball. Our publication is based on the lectures of each subject teaching Theory and didactics of sports games, where they are respected by past experience and knowledge of existing theories verified. We mainly on disclosure of material to help students improve study preparation, to expand knowledge of the theory taught us sports and bring students to the publication, where in each chapter to find comprehensive information on the sport. Selected Chapters, together with the theoretical form first preview of the current approach of individual teachers to didaktice and the theory of games and are just learning the basic material to obtain knowledge of the selected sports games.
PrintDisplayed: 26/10/2020 21:04