KALHOUS, David. Čeští velmoži 10. věku (Bohemian Magnates in 10th Century). Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university C, řada historická. 2005, C 52, No 1, p. 5-13. ISSN 0231-7710.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Čeští velmoži 10. věku
Name in Czech Čeští velmoži 10. věku
Name (in English) Bohemian Magnates in 10th Century
Authors KALHOUS, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university C, řada historická, 2005, 0231-7710.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00020203
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English 10th century Bohemia Elite
Tags 10th century Bohemia Elite
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D., učo 12320. Changed: 26. 11. 2012 21:03.
Abstract
Studie problematizuje představu o 10. století jako o období revolučních změn ve struktuře tehdejší české společnosti. Zaměřuje se na postavení elit a na jejich vztah k panovínkovi. Dokládá, že elity si podržely svůj význam i ve vznikajícím přemyslovském státě a že jejich postavení nebylo závislé na vůli knížete.
Abstract (in English)
In this study author attempt to demonstrate, that there was no radical change in the live of the elites in 10th-century Bohemia. Magnates still played important role in the live of the Bohemia and were not only instrument of dukes.
Links
GA404/99/0429, research and development projectName: Velkomoravská pohřebiště a jejich přínos pro chronologii 9. a 10. století
Investor: Czech Science Foundation, Great Moravian burial grounds and their contribution for the chronology of the 9th and the 10th Centuries
PrintDisplayed: 27. 3. 2023 21:09