RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě (Property Taxation in Europe). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 pp. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zdanění majetku v Evropě
Name (in English) Property Taxation in Europe
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, 386 pp. EPH54, 2007.
Publisher C. H. Beck
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00050757
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7179-563-6
Keywords in English tax; property tax; real-estate tax; inheritance tax; gift tax; real-estate transfer tax; tax on motor vehicles; local charges
Tags Gift tax, Inheritance tax, local charges, Property tax, Real-estate tax, Real-estate transfer tax, tax, Tax on motor vehicles
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 7/9/2011 13:25.
Abstract
Publikace informuje o majetkových daních v České republice a v Evropě, českou právní úpravu komparuje s regulací v dalších evropských zemích. Věnuje se jednotlivým konstrukčním prvkům majetkových daní: daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí, silniční daně a dalších majetkových daní a poplatků.
Abstract (in English)
The publication notifies of property taxes in the Czech Republic and in Europe, it compares Czech legal regulation and regulation in other European countries. It describes particular structural elements of property taxes: real-estate tax, inheritance tax, gift tax, real-estate transfer tax, tax on motor vehicles and other property taxes and charges.
PrintDisplayed: 30/11/2023 16:33