KOLÁŘOVÁ, Ivana. Klasifikace syntaktických jevů v učebnicích F. Bartoše ve světle syntaktického učiva v současných mluvnicích češtiny. Acta Musealia. František Bartoš - jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí., Zlín: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 43-46. ISSN 0862-8548.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Klasifikace syntaktických jevů v učebnicích F. Bartoše ve světle syntaktického učiva v současných mluvnicích češtiny
Název česky Klasifikace syntaktických jevů v učebnicích F. Bartoše ve světle syntaktického učiva v současných mluvnicích češtiny
Název anglicky Comparation of the syntactical phenomena in the grammars of F. Bartoš and in the contemporary Czech grammars
Autoři KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Česká republika, garant).
Vydání Acta Musealia. František Bartoš - jazykovědec, pedagog, etnograf. Konference k 100. výročí úmrtí. Zlín, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2006, 0862-8548.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/06:00016429
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky F. Bartoš - linguists - syntax - syntactical phenonenon - modality - constituent of a sentence
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Změněno: 11. 4. 2007 10:43.
Anotace
V pohledu na skladební jevy se František Bartoš projevuje nejen jako lingvista zabývající se teoretickými otázkami, ale také jako učitel, který se zajímá o problémy jazykové kultury a dbá důsledně na správné vyjadřování. Bartoš syntaktické jevy nejen popisuje, ale také řadu z nich hodnotí z hlediska jazykové správnosti a upozorňuje na chyby, kterých se uživatelé jazyka dopouštějí. Pokusíme se srovnat Bartošův pohled na vybrané syntaktické jevy (základní větné členy a jejich vyjadřování, bezpodmětové věty, konkurence substantivního shodného přívlastku a nominativu jmenovacího) s názory ve vybraných mluvnických pracích od konce 40. let 20. století a v pracích publikovaných po roce 2000.
Anotace anglicky
We are going to compare opinions of František Bartoš on some syntactical phenonena with linguistic opinions in the grammars from 1940s till today (constituents of a sentence, non-subjective sentence, congruent attribut - nominating attribute...). There can be seen F. Bartoš was not only linguist but also teacher.
Návaznosti
GA405/06/1057, projekt VaVNázev: Kapitoly z české gramatiky
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2019 01:51