VÍCHA, Igor, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ and Jindřich NĚMEC. Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice (Intraocular Lens Power Calculation in the Triple Procedure). Čs. a slov. oftal. Praha, 2007, vol. 63, No 1, p. 36-41, 7 pp. ISSN 1211-9059.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice
Name in Czech Výpočet dioptrické hodnoty IOL při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice
Name (in English) Intraocular Lens Power Calculation in the Triple Procedure
Authors VÍCHA, Igor, Eva VLKOVÁ, Zuzana HLINOMAZOVÁ, Věra LOUKOTOVÁ, Monika HORÁČKOVÁ and Jindřich NĚMEC.
Edition Čs. a slov. oftal. Praha, 2007, 1211-9059.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English cataract;keratoplasty;IOL;calculation;triple procedure
Tags Calculation, cataract, IOL, keratoplasty, triple procedure
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D., učo 914. Changed: 5/6/2008 16:34.
Abstract
Cíl: Zhodnotit úspěšnost výpočtu dioptrické hodnoty IOL a odchylku výsledné refrakce od očekávané hodnoty při současně provedené operaci katarakty a perforující keratoplastice. Metodika: V letech 1995 až 2004 byla u 51 očí 43 osob ve věku 29 až 83 let (66 let) s onemocněním rohovky a kataraktou provedena současná operace katarakty a perforující keratoplastika. Výpočet dioptrické hodnoty IOL byl proveden podle vzorce SRK II. V případě nemožnosti změřit hodnotu keratometrie byly použity hodnoty naměřené na druhém oku anebo hodnota 7,7 mm. Pro rohovku dárce byl použit trepan s průměrem o 0,50 mm (u 88,2 % očí) anebo o 0,25 mm (u 11,8 % očí) větším než pro rohovku příjemce. U 30 očí (58,8 %) byla použita sutura transplantátu jednotlivými stehy, u 21 očí (41,2 %) byla použita sutura pokračující. U 33 očí (64,7 %) byla implantována IOL z PMMA, u 18 očí (35,3 %) IOL z hydrofilního akrylátu. Výsledná refrakce oka a zraková ostrost byla hodnocena za 13 až 24 měsíců (17,1 měsíce) od operace, a to vždy až po extrakci sutury transplantátu. Výsledky: Nejlépe korigované zrakové ostrosti 0,5 bylo dosaženo u 26 očí (51,0 %) a pohybovala se v rozmezí od 0,1 do 1,0 Odchylky od očekávané pooperační refrakce operovaného oka přepočtené na sférický ekvivalent 2 D bylo dosaženo u 35 očí (68,6 %) a pohybovala se v rozmezí od 0,0 do 3,6 D . Závěr: Z hlediska výsledné refrakce oka je použití naší metodiky výpočtu dioptrické hodnoty IOL při současné operaci katarakty a perforující keratoplastice vyhovující a její výsledky jsou srovnatelné s publikovanými výsledky jiných autorů.
Abstract (in English)
To evaluate the successfulness of intraocular lens (IOL) power calculation and refractive error after the triple procedure. Methods: During the period 1995 to 2004, the triple procedure was performed in 51 eyes of 43 patients aged 29 to 83 years (mean 66 years) with corneal disease and cataract. For the IOL power calculation, the SRK II formula was used. In case of impossibility to measure the keratometry, the data from the other eye, or the value 7.7 mm were used. The donor cornea was punched by trephine with the diameter 0.50 mm (in 88.2 % of eyes) or 0.25 mm (in 11.8 % of eyes) larger than for the recipient cornea. In 30 eyes (58.8 %), the interrupted suture was used, in 21 eyes (41.2 %) the running suture was employed. In 33 % of eyes, the PMMA IOL was implanted, in 18 eyes (35.3 %) the hydrophilic acrylate IOL. The final refraction and visual acuity was evaluated 13 to 24 months (mean, 17.1 months) after the surgery, and always after the suture removal. Results: The best-corrected visual acuity (BCVA) ranged 0.1 to 1.0 . BCVA 0.5 or better was achieved in 26 eyes (51.0 %). The spherical equivalent of postoperative refractive error less or equal to 2 dioptres was achieved in 35 eyes (68.6 %) and ranged from 0.0 to 3.6 dioptres . Conclusion: According to the final refraction of the eye, the use of our method of IOL power calculation in the triple procedure is satisfying and its results are comparable with results published in the literature.
Links
NK7729, research and development projectName: Vliv prezervačních medií na kvalitu rohovkových transplantátů u perforující keratoplastiky
PrintDisplayed: 28/11/2022 19:28