NAVRÁTIL, Pavel. Posouzení životní situace: úvod do problematiky (Assessment of Living Situation: introduction). Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, vol. 2007, No 1, p. 72-86. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Posouzení životní situace: úvod do problematiky
Name in Czech Posouzení životní situace: úvod do problematiky
Name (in English) Assessment of Living Situation: introduction
Authors NAVRÁTIL, Pavel (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Sociální práce/ Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2007, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00022026
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English assessment; living situation; assessment methods; assessment strategies; families in needs
Tags assessment, assessment methods, assessment strategies, families in needs, Living situation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., učo 17824. Changed: 7/12/2007 09:32.
Abstract
Posouzení životní situace dítěte, jeho rodiny a případně dalších potenciálních uživatelů sociálních služeb je pravděpodobně jednou z nejnáročnějších činností v sociální práci. Závažnost posouzení je dána zejména tím, že na jeho výsledku závisí další postup sociálního pracovníka a tedy i ve značné míře osud osob, které jsou posuzovány. V profesní literatuře je tomuto tématu věnována jen malá pozornost. Tuto stať tedy věnuji vstupnímu vymezení pojmu -posouzení- v oborovém pojetí sociální práce, seznamuji čtenáře s různými pojetími posouzení a zabývám se metodami a technikami, která má sociální pracovník k dispozici při jeho provádění.
Abstract (in English)
The assessment (of the childrens living situation and his family) is probably one of the most controversial questions in social work. The importance of the assessment process is given by the fact that on its outcome depends what kind of work will be performed with service users. Despite this relevancy there is lack of attention paid to assessment theme in the Czech professional literature. If we go through contemporary literature on social work there are only small parts of texts about assessment theories, methods or further questions. In my paper I present basic definitions on assessment in the context of social work, discuss different strategies and concepts which can help to better understand what place has assessment in the process of working with service users. I offer to discussion some questions which are in relation to assessment in European countries.
Links
MSM 142300001, plan (intention)Name: Etnika, minority a marginalizované skupiny v ČR (Acronym: MAMIET)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Etnicity, Minorities and Marginalisied groups in Czech Republic
PrintDisplayed: 21/5/2022 06:06