JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ and Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologie tělesné zátěže. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fyziologie tělesné zátěže
Authors JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ and Martina BERNACIKOVÁ.
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2007, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30105 Physiology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords (in Czech) fyziologie člověka; sport; tělesná zátěž; pohybové ústrojí; motorické schopnosti
Tags Elportál_Archiv
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 4/9/2015 12:12.
Abstract
Učebnice Fyziologie tělesné zátěže (HTML) vznikla z popudu studentů na základě diskuzí na seminářích a po přednáškách z fyziologie tělesné zátěže. Je určena pro studenty bakalářských studijních programů nezdravotnických oborů na Fakultě sportovních studií. Využita je např. v předmětu Fyziologie (BP015). Cílem autorů bylo vytvořit text s minimem všeobecně méně známých výrazů a tím usnadnit pochopení ne zcela jednoduché problematiky fyziologie tělesné zátěže.
PrintDisplayed: 4/6/2023 23:28