BACHANOVÁ, Veronika. Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA - aplikace na ČR (Labour Mobility as one of the OCA Criteria - Application to the Czech Republic). In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. p. 1-16. ISBN 978-80-7318-529-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mobilita pracovní síly jako jedno z kritérií OCA - aplikace na ČR
Name (in English) Labour Mobility as one of the OCA Criteria - Application to the Czech Republic
Authors BACHANOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Zlín, Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy Doktorandské Konference, p. 1-16, 16 pp. 2007.
Publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/07:00050763
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-7318-529-9
Keywords in English Integration; Optimum Currency Area; Labour Mobility; European Monetary Union
Tags European monetary union, integration, labour mobility, Optimum currency area
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 11/4/2012 15:22.
Abstract
Ne každá země je vhodným kandidátem členství v měnové unie. Některá země z přijetí jednotné měny profituje, jiná na něm ovšem může tratit. Výhodnost přijetí jednotné měny úzce souvisí s naplňováním kritérií optimální měnové oblasti (OCA). Jednoduše řečeno, čím více jsou jednotlivá kritéria OCA naplňována, tím výhodnější je pro zemi přijetí jednotné měny. Příspěvek je věnován ověření naplňování kritéria mobility pracovní síly Českou republikou, jako jednoho z kritérií optimální měnové oblasti.
Abstract (in English)
No each country is the best candidate for the monetary union membership. One country can make a profit from the membership of the monetary union, the other can however make a lost. The merit of common currency adoption is depended to fulfillment of optimum currency area criteria (OCA). This article is devoted to examination the volume of fulfillment one of the OCA criteria by The Czech Republic, the criterion of labour mobility.
PrintDisplayed: 1/12/2023 19:44