LASÁK, Jan. Přeshraniční fúze obchodních společností v komunitárním kontextu. In RADVAN, Michal a Jiří VALDHANS. PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD-ROM). 1. vyd. Brno: Masarykovi univerzita, 2007. 9 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Přeshraniční fúze obchodních společností v komunitárním kontextu
Autoři LASÁK, Jan.
Vydání 1. vyd. Brno, PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace - Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD-ROM), 9 s. 2007.
Nakladatel Masarykovi univerzita
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4287-2
Změnil Změnil: JUDr. Jan Lasák, LL.M., Ph.D., učo 102728. Změněno: 5. 8. 2007 13:06.
VytisknoutZobrazeno: 28. 5. 2020 00:48