LINDÉN, Jitka a Ivo ČERMÁK. Studying dialogical selves dialogically: Multiple-horizon analysis of critical moments in the working life of theatre actors in two cultures. Qualitative research, London: SAGE Publications, 2007, Vol7/2007, č. 1, s. 45-62. ISSN 1468-7941.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Studying dialogical selves dialogically: Multiple-horizon analysis of critical moments in the working life of theatre actors in two cultures
Název česky Zkoumání dialogických já dialogicky: Multihorizontální analýza kritických momentů v pracovním životě herců ve dvou kulturách
Autoři LINDÉN, Jitka (752 Švédsko) a Ivo ČERMÁK (203 Česká republika, garant).
Vydání Qualitative research, London, SAGE Publications, 2007, 1468-7941.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Rumunsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/07:00019381
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky hermeneutics; intercultural comparison; qualitative methodology; theatre actors; working life
Štítky hermeneutics, intercultural comparison, Qualitative methodology, theatre actors, working life
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., učo 27253. Změněno: 15. 1. 2008 16:53.
Anotace
The project reported on here, construed within the general ontological framework of hermeneutic inquiry, considers the methodological consequences of this basic approach. A specific methodology that was developed, capturing both subjective contents and discursive construction processes, is described. It consists of a Diary-in-group method combining personal diary writing with group conversations and text-reading processes in a multi-horizon analysis. A concrete example of an empirical inquiry into the lives of theatre actors is presented. Critical moments in working life as viewed from the perspective of the health and psychological well-being of the actors were explored by use of the Diary-in-group method in both the Swedish and the Czech culture. A multiple-horizon analysis is used to provide a deeper understanding of cultural aspects of the personal and professional Self.
Anotace česky
Pojednávaný projekt je založen na ontologických základech hermeneutického výzkumu a zabývá se metodologickými konsenkvencemi tohoto základního přístupu. Je popsána specifická metodologie vyvinutá autory a zachycující jak subjektivní obsahy, tak diskursivní proces konstrukce. Obsahuje Deník ve skupině kombinující osobní deníkové záznamy se skupinovou konverzací a proces čtení textu v rímci multihorizontální analýzy. Ve stati je představem konkrétní příklad empirického výzkumu života divadelních herců. Byly explorovány kritické momenty v pracovním životě v perspektivě zdraví a psychické pohody herců tak jak byly zachyceny prostřednictvím Deníku ve skupině jak ve Švédksé, tak v české kultuře. Multihorizontální analýza byla použita k hlubšímu porozumění kulturou podmíněných aspektů osobního a porfesního self.
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2019 17:49