Informační systém MU
DENEMARK, Jiří and David ANTOŠ. Network Overhead in Virtual Machines. Lyngby, Denmark: TERENA Networking Conference TNC2007, 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Network Overhead in Virtual Machines
Name in Czech Režie síťových operací ve virtuálních strojích
Authors DENEMARK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and David ANTOŠ (203 Czech Republic).
Edition Lyngby, Denmark, 2007.
Publisher TERENA Networking Conference TNC2007
Other information
Original language English
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study 20206 Computer hardware and architecture
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14610/07:00022103
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords in English virtual machines; network overhead; IPv6
Tags IPv6, network overhead, virtual machines
Changed by Changed by: RNDr. David Antoš, Ph.D., učo 3077. Changed: 26/5/2007 09:06.
Abstract
In order to determine whether the overhead of contemporary virtualisation tools is affordable, we measured UDP network throughput in Xen and VServer virtual machine monitors in a real cluster environment and compared it to performance of physical machines. In addition to network performance achievable by a single VM, interactions with another VM (either network or CPU bound) were measured to determine the possibility of several concurrently running VMs. We also compared overheads of IPv4 and IPv6 in a virtualised environment.
Abstract (in Czech)
Abychom určili, zda režie současných nástrojů pro virtualizaci je přijatelná, měřili jsme propustnost sítě s protokolem UDP v nástrojích Xen a VServer v prostředí produkčního clusteru a porovnali ji s výkonem fyzického stroje. Dále jsme zkoumali výkon dosažitelný jedním virtuálním strojem, interakce více virtuálních strojů (zatížených síťovým provozem a výpočtem náročným na procesor), abychom určili, zda je použitelné na jednom stroji provozovat několik souběžných virtuálních strojů. Porovnali jsme i režii zpracování IPv4 a IPv6 ve virtualizovaném prostředí.
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
MSM6383917201, plan (intention)Name: Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace
Displayed: 30/11/2023 11:36