ANTOŠ, David, Igor PETERLÍK, Jiří DENEMARK and Luděk MATYSKA. Virtualizace rozsáhlé výpočetní infrastruktury (Virtualisation of Large Computation Infrastructure). In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z. s. p. o. a Univerzita Palackého Olomouc, 2007. p. 51-54. ISBN 978-80-244-1687-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Virtualizace rozsáhlé výpočetní infrastruktury
Name (in English) Virtualisation of Large Computation Infrastructure
Authors ANTOŠ, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Igor PETERLÍK (703 Slovakia, belonging to the institution), Jiří DENEMARK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Luděk MATYSKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Olomouc, Širokopásmové sítě a jejich aplikace, p. 51-54, 4 pp. 2007.
Publisher CESNET, z. s. p. o. a Univerzita Palackého Olomouc
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14330/07:00022109
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-244-1687-8
Keywords in English virtual machines; performance
Tags performance, virtual machines
Tags Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Igor Peterlík, Ph.D., učo 39642. Changed: 4/2/2014 13:47.
Abstract
METACentrum poskytuje výkonnou výpočetní infrastrukturu pro náročné dávkově orientované výpočty. Rostoucí výkon počítačů, které mají uživatelé pro osobní použití, vede ke snížení zájmu uživatelů o dávkové zpracování úloh. Třebaže mnoho uživatelů po většinu času nevyužije vlastní dostupný výpočetní výkon a je schopno jej pomocí sítě poskytnout ostatním, vyžadují zachování kontroly nad vlastní infrastrukturou a interaktivního přístupu k ní. Poskytnutí infrastruktury ostatním uživatelům umožní využití cizích zdrojů také pro pokrytí nárazových potřeb. Uvedené požadavky je možno uspokojit virtualizací výpočetní infrastruktury. Základem infrastruktury jsou monitory virtuálních strojů pod centrální správou. Uživatelé pak na tomto základě spouštějí svoje virtuální počítače a clustery s vlastními instalacemi operačních systémů, které mohou i sami spravovat.
Abstract (in English)
MetaCentrum gives users a powerful computation infrastructure. As a part of studying feasibility of virtualising the infrastructure, we measured performance loss of real applications in Xen environment.
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Highly Parallel and Distributed Computing Systems
PrintDisplayed: 11/12/2023 09:09