ZOUNEK, Jiří. ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů) (ICT in Elementary School (from point of view of heads)). Metodické rozhľady, Banská Bystrica, Slovensko: Edičné stredisko Metodického centra, 2007, vol. 16, No 2, p. 22-25. ISSN 1335-0404.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name ICT v životě dnešních základních škol (očima jejich ředitelů)
Name (in English) ICT in Elementary School (from point of view of heads)
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Metodické rozhľady, Banská Bystrica, Slovensko, Edičné stredisko Metodického centra, 2007, 1335-0404.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/07:00020307
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English ICT; elementary school ; research; teaching; learning; head
Tags Elementary school, head, ICT, learning, research, teaching
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D., učo 1752. Changed: 20/6/2007 17:26.
Abstract
Článek se věnuje problematice začleňování ICT do života dnešních základních škol v České republice očima jejich ředitelů. Autor na základě výzkumu ukazuje, které oblasti fungování základních škol jsou ovlivněny ICT nejvíce. Jedna z klíčových oblastí je pak analyzována detailněji. V závěru jsou nálezy vztahovány k obecnějšímu rámci vývoje základních škol v minulých letech.
Abstract (in English)
The article deals with a process of integration of ICT into the life of primary schools in the Czech Republic. The author focuses on the area of school operation called learning/teaching-friendly environment which is, as headmasters claim, most affected by ICT.
Links
GP406/03/P119, research and development projectName: Informační a komunikační technologie a kultura školy. K roli informačních a komunikačních technologií v rozvoji kultury české školy
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 19/1/2020 23:43