LOUDOVÁ, Kateřina. Word Order Variation in John Malalas’ Chronicle. In Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 175-182, 8 s. ISBN 80-210-4069-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Word Order Variation in John Malalas’ Chronicle
Název česky Slovosled v kronice Ióanna Malala
Autoři LOUDOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien, od s. 175-182, 8 s. 2006.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00018732
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-4069-6
Klíčová slova anglicky word order; clause-initial predicates; topic-function predicates
Štítky clause-initial predicates, topic-function predicates, word order
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Změněno: 17. 6. 2007 11:33.
Anotace
The article deals with the prevailing verb-subject word order in John Malalas’ Chronicle. The word order in the Chronicle seems to fully reflect the contemporary evolution of the postclassical Greek, which started in the Hellenistic period when the shift of the verb to the initial position in the clause is noticeable in documents written in low or middle style Greek. However, the prevailing initial position of the verb in Malalas’ Chronicle has to be explained in different ways, due to the fact that Malalas follows different principles: there are predicates-topics and predicates-focuses.
Anotace česky
Článek pojednává o slovosledné variantě sloveso – subjekt převažující v kronice Ióanna Malala. Zdá se, že slovosled v kronice plně odráží soudobý vývoj poklasické řečtiny, který začal v helénistickém období, kdy je posun slovesa do počáteční větné pozice patrný v dokladech psaných nízkým či středním jazykovým registrem řečtiny. Převládající počáteční pozice slovesa v Malalově kronice však musí být vysvětlena různými způsoby, neboť Malalas se v tomto ohledu řídí různými principy: nacházíme jak predikáty ve funkci tématu, tak predikáty rématické.
VytisknoutZobrazeno: 25. 10. 2020 03:36