LOUDOVÁ, Kateřina. Word Order Variation in John Malalas’ Chronicle. In Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 175-182. ISBN 80-210-4069-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Word Order Variation in John Malalas’ Chronicle
Name in Czech Slovosled v kronice Ióanna Malala
Authors LOUDOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien, p. 175-182, 8 pp. 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00018732
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 80-210-4069-6
Keywords in English word order; clause-initial predicates; topic-function predicates
Tags clause-initial predicates, topic-function predicates, word order
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Changed: 17/6/2007 11:33.
Abstract
The article deals with the prevailing verb-subject word order in John Malalas’ Chronicle. The word order in the Chronicle seems to fully reflect the contemporary evolution of the postclassical Greek, which started in the Hellenistic period when the shift of the verb to the initial position in the clause is noticeable in documents written in low or middle style Greek. However, the prevailing initial position of the verb in Malalas’ Chronicle has to be explained in different ways, due to the fact that Malalas follows different principles: there are predicates-topics and predicates-focuses.
Abstract (in Czech)
Článek pojednává o slovosledné variantě sloveso – subjekt převažující v kronice Ióanna Malala. Zdá se, že slovosled v kronice plně odráží soudobý vývoj poklasické řečtiny, který začal v helénistickém období, kdy je posun slovesa do počáteční větné pozice patrný v dokladech psaných nízkým či středním jazykovým registrem řečtiny. Převládající počáteční pozice slovesa v Malalově kronice však musí být vysvětlena různými způsoby, neboť Malalas se v tomto ohledu řídí různými principy: nacházíme jak predikáty ve funkci tématu, tak predikáty rématické.
PrintDisplayed: 23/3/2023 09:25