LOUDOVÁ, Kateřina. A few notes on the language of John Malalas' Chronicle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2005, LIV, N 10, -, s. 57-67. ISSN 1211-6335.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A few notes on the language of John Malalas' Chronicle
Název česky Několik poznámek k jazyku kroniky Ióanna Malala
Autoři LOUDOVÁ, Kateřina (203 Česká republika, garant).
Vydání Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2005, 1211-6335.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/05:00032095
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky middle-style Greek; participle as finite verb
Štítky middle-style Greek, participle as finite verb
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Změněno: 27. 3. 2010 17:14.
Anotace
The article deals with the phenomenon of the "vulgarity" of John Malalas' Chronicle. Nearly automatic presumption of "vulgarity", which probably springs from the 19th century tradition built-up around texts of late Antiquity or early Byzantine Empire written in non-classicizing language, is misguiding. A closer view of some morfological, syntactic or stylistic phenomena implies that many of the elements which seem to be vulgar at first sight (e.g. participle in function of verbum finitum) must be reevaluated and that the Chronicle is rather a product of "middle" style Greek.
Anotace česky
Článek pojednává o problematice "lidovosti" kroniky Ióanna Malala. Téměř automatická presumpce "lidovosti" textu, která zřejmě pramení z tradice 19. století, budované kolem pozdně antických či raně byzantských textů napsaných neklasicizující řečtinou, je však zavádějící. Bližší pohled na některé morfologické, syntaktické či stylistické prvky v textu napovídá, že řada jevů, které na první pohled budí dojem hovorovosti (např. participium ve funkci verba finita), musí být přehodnocena a že kronika je spíše dílem "středního" stylu.
VytisknoutZobrazeno: 30. 10. 2020 03:04