LOUDOVÁ, Kateřina. A few notes on the language of John Malalas' Chronicle (A few notes on the lanuage of John Malalas' Chronicle). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, LIV, N 10, -, p. 57-67. ISSN 1211-6335.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name A few notes on the language of John Malalas' Chronicle
Name in Czech Několik poznámek k jazyku kroniky Ióanna Malala
Authors LOUDOVÁ, Kateřina (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno, Masarykova univerzita, 2005, 1211-6335.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/05:00032095
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English middle-style Greek; participle as finite verb
Tags middle-style Greek, participle as finite verb
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D., učo 14010. Changed: 27/3/2010 17:14.
Abstract
The article deals with the phenomenon of the "vulgarity" of John Malalas' Chronicle. Nearly automatic presumption of "vulgarity", which probably springs from the 19th century tradition built-up around texts of late Antiquity or early Byzantine Empire written in non-classicizing language, is misguiding. A closer view of some morfological, syntactic or stylistic phenomena implies that many of the elements which seem to be vulgar at first sight (e.g. participle in function of verbum finitum) must be reevaluated and that the Chronicle is rather a product of "middle" style Greek.
Abstract (in Czech)
Článek pojednává o problematice "lidovosti" kroniky Ióanna Malala. Téměř automatická presumpce "lidovosti" textu, která zřejmě pramení z tradice 19. století, budované kolem pozdně antických či raně byzantských textů napsaných neklasicizující řečtinou, je však zavádějící. Bližší pohled na některé morfologické, syntaktické či stylistické prvky v textu napovídá, že řada jevů, které na první pohled budí dojem hovorovosti (např. participium ve funkci verba finita), musí být přehodnocena a že kronika je spíše dílem "středního" stylu.
PrintDisplayed: 23/3/2023 09:16