JANEBOVÁ, Radka and Libor MUSIL. Mýty o roli sociálních pracovníků a pracovnic (The Social Worker's Role Myths). Sociální práce/Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2007, vol. 2007, No 1, p. 50-61, 11 pp. ISSN 1213-6204.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mýty o roli sociálních pracovníků a pracovnic
Name (in English) The Social Worker's Role Myths
Authors JANEBOVÁ, Radka (203 Czech Republic) and Libor MUSIL (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Sociální práce/Sociálna práca, Brno, ASVSP, 2007, 1213-6204.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00028988
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords in English social worker role; administrative ideal of social work; professional ideal of social work
Tags social worker role
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Libor Musil, CSc., učo 568. Changed: 18/6/2007 12:40.
Abstract
Text je věnován diskusi mýtů, které o socilní práci vyslovují stoupneci administrativního idálu sociálního pracovníka. Jedná se o mýty "případové práce", rozdělení sociálních pracovníků na "dohlížející a pomáhající", "mocenské převaha klienta", "intuice", "předepsané metodiky", "odpovědnosti za to, jak vše dopadne", "jistoty při rozhodování".
Abstract (in English)
The text is devoted to the myths stated by followers of the "administrative ideal" of social work. The following myths are discussed: the myth "of casework", "of splitting social workers on ,agents of control' and ,helpers'", "of clients power dominance", "of intuition", "of precribed rules of conduct", "of the responsibility for ending up the situation", "of decision-making certainity".
Links
GA403/03/0988, research and development projectName: Funkce kultury služeb sociální práce a přístupy ke klientům
Investor: Czech Science Foundation, The Function of Social Services Culture and Approaches to Clients
PrintDisplayed: 30/3/2023 20:12