PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena. La composition en argot : une vulgarité composée? (Composition in slang : a composite vulgarity?). Études romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2006, vol. 2006, No 26, p. 19-27. ISSN 0231-7532.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name La composition en argot : une vulgarité composée?
Name in Czech Kompozice ve slangu : komponovaná vulgarita?
Name (in English) Composition in slang : a composite vulgarity?
Authors PODHORNÁ-POLICKÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Études romanes de Brno, Brno, Masarykova univerzita, 2006, 0231-7532.
Other information
Original language French
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00018749
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English composition;vulgarity;slang;expressivity; Czech;French
Tags composition, Czech, Expressivity, French, slang, vulgarity
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Alena Polická, Ph.D., učo 12093. Changed: 13. 10. 2013 18:14.
Abstract
L'analyse de la composition en argot tchèque et en argot français démontre clairement que, grâce à la soudure de plusieurs bases, ce procédé formel permet de dissimuler la vulgarité directe. Cette dissimulation s'opère soit en cryptant formellement (le deuxième constituant - vulgaire - est "caché" derrière le premier), soit en transposant sémantiquement (métaphoricité des composés synaptiques), et ceci avec des buts ludiques et conniventiels. La concaténation inattendue augmente l'expressivité du néologisme et assure l'effet impressif sur l'interlocuteur.
Abstract (in Czech)
Analýza vzorku slangových kompozit v češtině a ve francouzštině prokázala hypotézu, že semknutím vícero slovotvorných základů se oslabuje vulgarita jak označovaného, tak i označujícího. Vulgarita může být kamuflována jak formálně (zadní člen, který zpravidla obsahuje vulgarismus, se „schová“ za přední člen), tak i sémanticky (častými metaforami). Tento druh kompozice je ve slangu poměrně běžný, s cílem neotřele pobavit a zároveň kamuflovat obscénní témata. Hravá invence a neočekávané vázání často nesourodých základů zvyšuje expresivitu daného neologismu a působí impresivně na „nezasvěcené“ publikum.
Abstract (in English)
The analysis of slang composits in Czech and French shows that the composition is a way how to hide the direct vulgarity. There is two possibilities to crypt the vulgarity: formally (the second basis of the composit is hidden behind the first, neutral basis) or semanticaly (metaphoric periphrases of obscene topics). Amusing invention and inattended concatenation of inherent elements amplify the expressivity as well as the impressive force of this kind of neologisms.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:45