KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ. Data collection on the Internet : evaluation of web-based questionnaires. STUDIA PSYCHOLOGICA. 2007, vol. 49, No 1, p. 81-88, 7 pp. ISSN 0039-3320.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Data collection on the Internet : evaluation of web-based questionnaires
Name in Czech Sběr dat na Internetu : zhodnocení internetových dotazníků
Authors KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL and Helena KLIMUSOVÁ.
Edition STUDIA PSYCHOLOGICA, 2007, 0039-3320.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.145
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000245776200008
Keywords in English Web-based administration;Online questionnaire;Equivalency
Tags equivalency, Online questionnaire, Web-based administration
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Changed: 30/3/2012 15:04.
Abstract
The presented study deals with the usability of web-based questionnaires. On a sample of 130 university students (2 paired groups by 65 persons each) psychometric characteristics (means, variabilities, reliabilities, and relationships among variables) of paper/pencil and web-based forms of three selected methods - The Oxford Happiness Questionnaire; Satisfaction With Life Scale; Extraversion Scale from the NEO-FFI - were evaluated. It was confirmed that these characteristics were not affected by the form of administration.
Abstract (in Czech)
Studie se zabývá využitím internetového sběru dat. Psychometrické charakteristiky (průměry, variability, reliability a vztahy mezi proměnnými) klasicky a internetově administrovaných metod (Oxfordský dotazník štěstí, Škála životní spokojenosti a škála extraverze dotazníku NEO-FFI) byly zhodnoceny na vzorku 130 vysokoškolských studentů (2 párované skupiny po 65 osobách). Psychometrické charakteristiky nebyly ovlivněny formou administrace.
Links
GP406/06/P396, research and development projectName: Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT v oblasti psychologické diagnostiky
PrintDisplayed: 28/2/2021 01:57