EN

K problému evoluční gnoseologie

ŠMAJS, Josef. K problému evoluční gnoseologie. Filosofický časopis, 2007, roč. 55, č. 2, s. 189-208. ISSN 0015-1831.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K problému evoluční gnoseologie
Název anglicky On the problem of evolutionary epistemology
Autoři ŠMAJS, Josef (203 Česká republika, garant).
Vydání Filosofický časopis, 2007, 0015-1831.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.011 v roce 2001
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00032123
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000246811000003
Klíčová slova anglicky Evolutionary epistemology evolution knowledge genetic memory of living systems socio-cultural information
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 16. 6. 2009 16:12.
Anotace
Evoluční gnoseologie se od klasické gnoseologie odlišuje tím, že lidské pojmové poznání chápe nejen jako získávání sociokulturní informace, ala také jako ontickou proceduru kultury. Hájí tezi, že poznání je nutnou podmínkou existence všech otevřených nelineárních systémů s vnitřní informací a že proto poznávají všechny živé i kulturní systémy. Tato ústřední teze se v článku konkretizuje metaforou tří čtení skutečnosti: informace získávaná prvním čtením se ukládá do genetické paměti živých systémů; druhým čtením se formuje informační obsah neuronální paměti živočichů s CNS; třetím čtením se získává pojmově kódovaná sociokulturní informace. V této souvislosti se připomíná, že sociokulturní adekvátnost poznání (pravda) nemůže mít stejný ontický korelát, jaký má biotická adekvátnost poznání (správnost).
Anotace anglicky
Evolutionary epistemology differs from classical epistemology in that human conceptual knowledge is understood not only as the acquisition of socio-cultural information, but also as the ontic procedure of culture. The thesis is advanced that knowledge is the necessary condition of the existence of all open non-linear systems with internal information, and that therefore all living and cultural systems are able to know. That central thesis is made concrete in this paper by the metaphor of the three readings of reality: information gained by the first reading is preserved in the genetic memory of living systems; information gained by the second reading forms the informational content of the neuronal memory of animals with a CNS; that gained by the third reading is conceptually-coded socio-cultural information. In this context it is pointed out that the socio-cultural adequacy of knowing (truth) cannot have the same ontic correlation as the biotic adquacy of knowing (correctness).
VytisknoutZobrazeno: 20. 3. 2019 08:50

Další aplikace