OKÁČOVÁ, Marie. The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse). In Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 41-50. ISBN 80-210-4069-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Aural-Visual "Symbiosis" in the Poetry of Publilius Optatianus Porfyrius (Towards the Disentanglement of the Mystery of Late Ancient Expansive Grid-Verse)
Název česky Audio-vizuální symbióza v díle Publilia Optatiana Porfyria (Na cestě k rozuzlení záhady pozdně antické expanzivní mřížkové poezie)
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Brno, Nechutová, Jana — Radová, Irena (eds.). Laetae segetes. Griechische und lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien, od s. 41-50, 10 s. 2006.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00018764
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-4069-6
Klíčová slova česky Optatianus; pozdně antická poezie; carmina figurata
Klíčová slova anglicky Optatianus; late ancient poetry; carmina figurata
Štítky figured poetry, late ancient poetry, Optatianus
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 8. 12. 2012 08:43.
Anotace
The article deals with the work of Publilius Optatianus Porfyrius, a relatively unknown late ancient author of figured poetry. His poems are first introduced in the context of the development of the genre of visual poetry from its beginnings up to the present day. The significance of Optatianus’ figured poems is then commented on in terms of their content and especially with regard to their formal conception. Last but not least, Optatianus’ view of language as a system is discussed in relation to structuralist linguistics and semiotics.
Anotace česky
Článek pojednává o básnické sbírce Publilia Optatiana Porfyria, relativně málo známého pozdně antického autora figurální poezie. Optatianovo dílo je nejprve představeno v kontextu vývoje daného žánru od jeho počátků až do současnosti. Optatianovy figurální skladby jsou dále analyzovány jak z hlediska obsahu, tak zvláště po stránce formální. V neposlední řadě článek pojednává o Optatianově zacházení s jazykem jako systémem, a to na pozadí strukturalistické lingvistiky a sémiotiky.
Návaznosti
1N04098, projekt VaVNázev: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Informační infrastruktura výzkumu a vývoje (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 22. 9. 2021 13:56