Informační systém MU
FLASAROVÁ, Magdalena and David ŠMAJS. Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu. (Diagnostics and typing of Treponema pallidum in clinical specimens.). In 51. Studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Diagnostika a kmenová typizace spirochety Treponema pallidum v klinickém materiálu.
Name (in English) Diagnostics and typing of Treponema pallidum in clinical specimens.
Authors FLASAROVÁ, Magdalena (203 Czech Republic) and David ŠMAJS (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 51. Studentská vědecká konference. Program a abstrakta. 2007.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/07:00019075
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Diagnostics and typing; Treponema pallidum
Tags Diagnostics and typing, Treponema pallidum
Changed by Changed by: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., učo 1116. Changed: 8/4/2010 14:54.
Abstract
Cíl: Z různých typů klinického materiálu od pacientů v různých stádiích syfilis izolovat a detegovat DNA původce syfilis Treponema pallidum poddruhu pallidum a jednotlivé získané kmeny následně typizovat. Celkem bylo nalezeno 20 pozitivních vzorků od 13 pacientů včetně novorozence. Z 44 vyšetřovaných stěrů bylo nalezeno pozitivních 11 stěrů od 8 dospělých pacientů a z 8 plných krví 6 pozitivních od 6 dospělých pacientů. K záchytu sekvenčně unikátních vzorků došlo u 4 klinických izolátů a ve dvou případech výsledky ukázaly na kmeny sekvenčně identické s kmenem SS14. Závěr: Molekulárně-genetická detekce syfilis byla u vyšetřovaných dospělých pacientů možná ze slizničních (faryngeálních a genitálních) stěrů a z plných nesrážlivých krví. Původce syfilis Treponema pallidum subsp. pallidum nebyl detegován v krevních sérech a ani v krevních sraženinách dospělých pacientů.
Abstract (in English)
Diagnostics and typing of Treponema pallidum in clinical specimens is described and discussed.
Links
GA310/07/0321, research and development projectName: Komparativní genomové sekvencování patogenních treponem a transkriptomová analýza T. pallidum ssp. pallidum
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
MSM0021622415, plan (intention)Name: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NR8967, research and development projectName: Molekulární typizace kmenů a izolátů Treponema pallidum subsp. pallidum: základ pro epidemiologickou a klinickou identifikaci jednotlivých kmenů
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
Displayed: 7/6/2020 08:27