REGULI, Zdenko. Aikidó jako prostředek psychosociální edukace (Aikido as a resource for psycho-social education). In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Sborník ze semináře Prezentace výsledků rozvojových a výzkumných projektů a jejich diskuze. Brno: Paido, 2007. p. 75-80, 6 pp. ISBN 978-80-7315-146-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aikidó jako prostředek psychosociální edukace
Name (in English) Aikido as a resource for psycho-social education
Authors REGULI, Zdenko (703 Slovakia, guarantor).
Edition Brno, Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. Sborník ze semináře Prezentace výsledků rozvojových a výzkumných projektů a jejich diskuze, p. 75-80, 6 pp. 2007.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/07:00032180
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-7315-146-1
Keywords in English martial arts; aikido; psycho-social education
Tags aikido, martial arts, psycho-social education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D., učo 97780. Changed: 16/3/2009 09:43.
Abstract
Nácvik technických prvků v úpolových sportech předpokládá sociální interakci spolucvičenců. Sebeobranná akce je krajním způsobem řešení krizové situace. Nácvik úpolových technik představujících modely takovýchto situací, se v aikidó řídí komunikačními principy: akceptace, vedení, kontrola, aktivita. Úpoly v komunikaci používají dotek, který je nejdůvěrnějším prostředkem poznávání toho druhého.
Abstract (in English)
Combat sports practising include social interaction of participants. Self-defence is an extreme way of solving crisys situation. Combat sports practising is aimed to solve model situations. There are four communication principles in aikido: acceptance, leading, control, and activity.
PrintDisplayed: 13/8/2020 03:27