ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK and Hana KUČEROVÁ. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2007, vol. 3, No 1, p. 153-160. ISSN 1176-6328.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters)
Name in Czech První episoda schizofrenie - sledování pacientů po roce (srovnání mezi remitéry a non-remitéry)
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor), Radovan PŘIKRYL (203 Czech Republic), Tomáš KAŠPÁREK (203 Czech Republic) and Hana KUČEROVÁ (203 Czech Republic).
Edition Neuropsychiatric Disease and Treatment, New Zealand, Dove Medical Press, 2007, 1176-6328.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/07:00022264
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English first-episode schizophrenia; remission; negative symptoms; general psychoptahology
Tags first-episode schizophrenia, general psychoptahology, negative symptoms, remission
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Changed: 11/3/2009 13:53.
Abstract
The first episode of schizophrenia is characterized by pronounced treatment response which may not be the case in a portion of patients during the further course of the disease from the first psychotic break-down. After theacute treatment and at 1-year follow-up the most frequent symptoms were negative and non-specific general symptoms. At the 1-year follow-up the impairment of insight and judgment is one of the most frequent symptoms in both remitters and non-remitters. This confirms the suggestion that the period after the first psychotic manifestation constitutes a critical period. Longitudinal follow-up of first-episode patients is of great interest in addressing this question.
Abstract (in Czech)
Další průběh léčby u pacientů s první epizodou schizofrenie je charakterizován závažností prvního psychotického selhání.Častým pozdějším příznakem akutní epizody schizofrenie byly nespecifické hlavní příznaky, které se objevovaly u obou sledovaných skupin - remitérů i non-remitérů. To potvrzuje podezření, že první rok po první epizodě schizofrenie je kritický. Průběžné sledování této skupiny pacientů významným způsobem dává odpověď na všechny otázky.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 5/8/2021 21:12