Informační systém MU
TREFULKA, Mojmír, Nancy FERREYRA, Veronika OSTATNÁ, Miroslav FOJTA, Gustavo RIVAS a Emil PALEČEK. Voltammetry of Osmium End-Labeled Oligodeoxynucleotides at Carbon, Mercury, and Gold Electrodes. Electroanalysis. USA: WILEY-V C H VERLAG GMBH, roč. 19, č. 12, s. 1334-1338. ISSN 1040-0397. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Voltammetry of Osmium End-Labeled Oligodeoxynucleotides at Carbon, Mercury, and Gold Electrodes
Název česky Voltametrie oligonukleotidů koncově značených osmiem na uhlíkových rtuťových a zlatých elektrodách
Autoři TREFULKA, Mojmír (203 Česká republika), Nancy FERREYRA (32 Argentina), Veronika OSTATNÁ (203 Česká republika), Miroslav FOJTA (203 Česká republika), Gustavo RIVAS (32 Argentina) a Emil PALEČEK (203 Česká republika, garant).
Vydání Electroanalysis, USA, WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2007, 1040-0397.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10610 Biophysics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.949
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00019421
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000247489500013
Klíčová slova anglicky Modification of DNA by osmium complexes; Electroactive labels of DNA and RNA; Mercury electrodes; Carbon electrodes; Gold electrodes; Catalytic hydrogen evolution
Štítky carbon electrodes, catalytic hydrogen evolution, Gold electrodes, Mercury electrodes
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc., učo 28574. Změněno: 30. 6. 2009 13:49.
Anotace
Comparison of voltammetric behavior of end-labeled ODN using three types of electrodes most frequently used in DNA analysis may help to optimize electrochemical DNA sensors.
Anotace česky
Je provedeno srovnání voltametrického chování koncově značených ODN na třech typech elektrod, které může být využito při optimalizaci elektrochemických senzorů DNA.
Návaznosti
AV0Z50040507, záměrNázev: Biofyzika dynamických struktur a funkcí biologických systémů
GA203/06/1685, projekt VaVNázev: Mikroanalytická instrumentace pro analýzy biopolymerů modifikovaných strukturními sondami
KAN400310651, projekt VaVNázev: Nanotechnologie pro proteinovou a genovou diagnostiku
LC06035, projekt VaVNázev: Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Zobrazeno: 15. 4. 2024 01:50