TALHOFER, Václav, Petr KUBÍČEK, Jarmila BRÁZDILOVÁ a Hana SVATOŇOVÁ. Transport of Dangerous Chemical Substances and its Cartographic Visualisation. In Sborník 10th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2007. 2007. vyd. Aalborg, Dánkso: AGILE, 2007. s. 257-261, 4 s. ISBN 978-80-7231-238-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Transport of Dangerous Chemical Substances and its Cartographic Visualisation
Název česky Přeprava nebezpečných chemických látek a jejich kartografická vizualizace
Autoři TALHOFER, Václav (203 Česko, domácí), Petr KUBÍČEK (203 Česko, garant, domácí), Jarmila BRÁZDILOVÁ (203 Česko, domácí) a Hana SVATOŇOVÁ (203 Česko, domácí).
Vydání 2007. vyd. Aalborg, Dánkso, Sborník 10th Conference on Geographic Information Science, AGILE 2007, od s. 257-261, 4 s. 2007.
Nakladatel AGILE
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14310/07:00022307
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-7231-238-2
Klíčová slova anglicky Cartography; Visualisation; Transport; Dangerous Materials; Crises Management
Štítky cartography, crises management, Dangerous Materials, TRANSPORT, Visualisation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Jarmila Brázdilová, učo 1715. Změněno: 27. 4. 2011 13:05.
Anotace
Industry still has a negative impact on the environment both in particular locations and in the vicinity of roads where raw materials and ready products are transported. The crisis situations in the environment are the present reality. Their occurrence, course and impacts can be mitigated by a number of measures, and their benefits can be exploited in the phases of prophylaxis, rescue and remedy within the crisis situation. In all those phases, modern geoinformation technology, high-quality geographical information and formalized expert knowledge are applied. In Brno, at the Masaryk University and the University of Defence, the research project called The Dynamic Geovisualisation in Crisis Management(GEOKRIMA) is solved. Because of above mentioned reasons, the pilot scenario has been designed within this project which is called Transport of dangerous chemical substances (DCS) and which is focused on verification of the dynamic geovisualisation procedures in the selected crisis situation.
Anotace česky
Průmyslová výroba má stále negativní vliv na životní prostředí. A to jak v samotných lokalitách, kde výroba probíhá, tak i v okolí tras, kterými se suroviny nebo hotové výrobky přepravují. Krizové situace v životním prostředí jsou realitou současnosti. Jejich výskyt, průběh i dopady lze zmírnit řadou opatření, jejichž přínos lze využít v etapách prevence, záchrany a nápravy během krizové situace. Ve všech těchto etapách je nutné se opírat o moderní geoinformační technologie, kvalitní geografické informace a formalizované expertní poznatky. Geografické informace, znalosti a zkušenosti mohou být využity při posuzování území z hlediska míry náchylnosti ke škodlivému jevu nebo procesu, k plánování optimálního zásahu při jeho případném výskytu, během řešení skutečné události a rovněž také při remediaci území během napravování vzniklých škod.
Návaznosti
MSM0021622418, záměrNázev: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 13. 7. 2020 05:22