ŠILER, Pavel and Petr SOJKA. Metodika provedení videozáznamu e-learningového kurzu a jeho využití (Methodology of videotaping lectures and movie support for e-learning). In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 87-92. ISBN 978-80-210-4296-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika provedení videozáznamu e-learningového kurzu a jeho využití
Name (in English) Methodology of videotaping lectures and movie support for e-learning
Authors ŠILER, Pavel (203 Czech Republic) and Petr SOJKA (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2007, p. 87-92, 6 pp. 2007.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW paper preprint
RIV identification code RIV/00216224:14330/07:00019429
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-80-210-4296-4
Keywords in English videotaping of lectures; e-learning;
Tags e-learning, videotaping of lectures
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., učo 2378. Changed: 9/7/2007 14:40.
Abstract
Častokrát se setkáváme s články nebo přednáškami, které pojednávají o pořizování záznamů z přednášek nebo jiných akcí. Obecně více odhalují chyby a nedostatky takto pořízených videí, než by podávaly návod, jak se těmto nedostatkům obecně vyhnout. Dokonce mnohdy je závěr takový. Že výsledná kvalita neodpovídá snaze autorů a vloženým prostředkům, takže je třeba v nejlepším přestat. Článek podává výsledky naší poměrně dlouhodobé práce a napovídá, jak se vyrovnat s problémy, které jsme již částečně nebo úplně odstranili.
Abstract (in English)
There are many papers that deal with problems of videotaping lectures and conference talks. Usually, the problems are only commented without actually providing the solutions. On the opposite, this paper gives results of our extensive experiments and desribe the solutions we have ended with.
Links
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, E-learning in the Semantic Web Context
2C06009, research and development projectName: Prostředky tvorby komplexní báze znalostí pro komunikaci se sémantickým webem v přirozeném jazyce (Acronym: COT-SEWing)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 15/7/2024 13:36