KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Význam projektové výuky při rozvoji počáteční gramotnosti (The meaning of the project teaching in the early literacy). In Školská pripravenostˇ detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. první. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2007. p. 347-354. ISBN 978-80-8083-359-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Význam projektové výuky při rozvoji počáteční gramotnosti
Name in Czech Význam projektové výuky při rozvoji počáteční gramotnosti
Name (in English) The meaning of the project teaching in the early literacy
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor).
Edition první. Banská Bystrica, Školská pripravenostˇ detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie, p. 347-354, 8 pp. 2007.
Publisher PdF UMB Banská Bystrica
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/07:00020390
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-8083-359-6
Keywords in English project teaching; early literacy
Tags early literacy, project teaching
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 2/7/2008 21:16.
Abstract
Příspěvek popisuje význam projektové výuky pro rozvoj klíčových kompetencí a počáteční gramotnosti žáka.
Abstract (in English)
The contribution describes the meaning of project teaching for key competencies progress and development of early literacy.
Links
GA406/03/1349, research and development projectName: Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole
Investor: Czech Science Foundation, Interventions into the proces of pedagogical skills development in student teaching at training school
PrintDisplayed: 19/5/2022 13:35