ČEŠKOVÁ, Eva. Farmakorezistentní schizofrenie. Česká a slovenská psychiatrie, Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2007, roč. 103, č. 4, s. 190-197. ISSN 0069-2336.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Farmakorezistentní schizofrenie
Název česky Farmakorezistentní schizofrenie
Název anglicky Pharmacoresistant Schizophrenia
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost JEP, 2007, 0069-2336.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00022371
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky pharmacoresistant schizophrenia; antipsychotics; high doses; clozapine; polypharmacotherapy; combination of antipsychotic; augmentation of antipsychotics
Štítky antipsychotics, augmentation of antipsychotics, clozapine, combination of antipsychotic, high doses, pharmacoresistant schizophrenia, polypharmacotherapy
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 13. 7. 2007 13:34.
Anotace
Sdělení se zabývá definicí a stanovením farmakorezistentní schizofrenie a možnostmi její léčby. V poslední době se při hodnocení farmakorezistence soustřeďujeme hlavně na přetrvávající příznaky, protože máme k dispozici léčebné přístupy, které preferenčně ovlivňují některé příznaky (pozitivní, negativní, kognitivní deficit, afektivní). Z léčebných postupů je nejprve věnována pozornost užití vysokých dávek, tj. dávek vyšších než maximálních oficiálně uvedených. Další možností je změna stávající léčby na klozapin a polyfarmakoterapie. Klozapin je v této indikaci stále považován za zlatý standard. Polyfarmakoterapie, hlavně kombinace antipsychotik i augmentace antipsychotik látkami, které nejsou primárně určeny k léčbě psychóz, je velmi častá. Z dostupných dat vyplývá, že u stabilizovaných nemocných se schizofrenní poruchou je často polyfarmakoterapie nadbytečná. Měla by být proto zvažována velmi pečlivě a individuálně s ohledem na přetrvávající symptomatologii.
Anotace anglicky
The article deals with definition, measurement and treatment possibilities of pharmacoresistant schizophrenia. Recently, when evaluating pharmacoresistance, we have concentrated especially on persistent symptoms because there are treatment options preferentially influencing some symptoms (positive, negative, affective symptoms and cognitive dysfunction). As for treatment possibilities, attention is first paid to the use of high doses of antipsychotic, i.e. higher doses than officially recommended. Further possibilities include switch to clozapine and polypharmacotherapy. Clozapine is still considered to be a gold standard in this indication. Polypharmacotherapy, especially a combination of antipsychotics and augmentation by drugs primary not intended for treatment of psychosis are very frequent. Based on available data in stabilised schizophrenic patients, it seeems that polypharmacotherapy is abundant in many cases. Fot this reason the individual medication should be considered carefully and individually taking into consideration the most troublesome persistent symptoms.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 5. 6. 2020 22:20