SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY and Aleš REJTHAR. Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit (DNA microarrays in lymphoid malignancies). Klinická onkologie, Supplementum. BRNO: ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, vol. 19, supp 2, p. 389-396. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aplikace DNA čipů u lymfoidních malignit
Name (in English) DNA microarrays in lymphoid malignancies
Authors SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Jana KOTAŠKOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Boris TICHÝ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY and Aleš REJTHAR.
Edition Klinická onkologie, Supplementum, BRNO, ApS BRNO, spol. s r. o, 2006, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Lymphoma; Leukemia; Microarrays; Prediction and prognosis; Target therapy
Tags leukemia, Lymphoma, microarrays, prediction and prognosis, target therapy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 5. 5. 2011 11:14.
Abstract
Diagnostika hematologických malignit je v současnosti založena na morfologických kritériích, doplněných o analýzy několika molekulárních markerů. Uvnitř řady takto definovaných jednotek však pacienti vykazují heterogenní odpověď na aplikovanou léčbu a odlišný klinický vývoj onemocnění. Vyvstává tedy otázka, co je příčinou tohoto stavu? Selhávají stávající diagnostické metody nebo klasifikační systémy hematologických malignit? Zhoubné novotvary obecně představují chorobu genomu. Z tohoto důvodu je naděje vkládána do DNA čipů (DNA microarrays), které představují zařízení schopné ve velmi krátkém čase paralelně detekovat a kvantifikovat expresi až desítky tisíc genů. DNA čipové analýzy nám umožňují globální pohled na genovou expresi nádoru a identifikaci genetických markerů důležitých pro diagnostiku, klasifikaci a predikci nádorového onemocnění, zejména se zřetelem na vývoj a efektivní použití cílené terapie. V případě lymfoidních malignit DNA čipy již přinesly několik významných objevů s jednoznačným klinickým dopadem. Jejich souhrn přinášíme v našem přehledovém článku.
Abstract (in English)
The diagnosis of hematologic malignancies is currently based on morphology and analysis of a few of molecular markers of cancer cells. Responses to treatment and clinical outcomes of patients within these diagnostic categories are heterogenous. What is the reason of this situation? The inadequacy of existing diagnostic methods or diagnostic categories? Cancer is, in essence, a genetic disease. DNA microarrays represents a tool capable of both detecting and quantifying expression of tens of thousands genes (expression profiling) in a very short period of time. On this account DNA micrarrays are used to identify new molecular markers important for diagnostic and clasification of cancer and prediction of treatment outcome. The aim of this review article is to introduce to some fundamental discoveries provided by microarray technology in lymphoid malignancies.
PrintDisplayed: 1. 3. 2021 08:16