DANČÁK, Břetislav and Vít HLOUŠEK. Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland. In FÁBIÁN, Katalin. Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe. 1st ed. Oxford - Amsterdam - San Diego: Elsevier JAI Press, 2007. p. 227-250. CSEFA, vol. 89. ISBN 978-0-7623-1457-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Central and Eastern Europe in the process of globalization and Europeanization: Comparing the Czech Republic and Poland.
Name in Czech Střední a východní Evropa v procesu globalizace a evropeizace: srovnání České republiky a Polska
Authors DANČÁK, Břetislav (203 Czech Republic, guarantor) and Vít HLOUŠEK (203 Czech Republic).
Edition 1. vyd. Oxford - Amsterdam - San Diego, Globalization: Perspectives from Central and Eastern Europe, p. 227-250, 24 pp. CSEFA, vol. 89, 2007.
Publisher Elsevier JAI Press
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00020396
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-0-7623-1457-7
Keywords in English Czech Republic; Poland; Europeanization; Globalization
Tags Czech Republic, Europeanization, globalization, Poland
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., učo 22755. Changed: 27/5/2009 09:48.
Abstract
The paper compares Czech and Polish answer to the challenge of globalization. It shows in the same time, that part of the strategy is Europeanization of polities, policies, and politics of these two countries.
Abstract (in Czech)
Text srovnává českou a polskou odpověď na výzvy globalizace. Zároveň ukazuje, že částí této strategie je evropeizace všech tří dimenzí politiky těchto dvou zemí.
Links
GP407/06/P444, research and development projectName: Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
PrintDisplayed: 5/8/2021 17:58