Informační systém MU
PETRLOVÁ, Jitka, Michal MASAŘÍK, David POTĚŠIL, Vojtěch ADAM, Libuše TRNKOVÁ and René KIZEK. Zeptomole detection of streptavidin using carbon paste electrode and square-wave voltammetry. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2007, vol. 19, No 11, p. 1177-1182. ISSN 1040-0397. Available from: https://dx.doi.org/10.1002/elan.200603837.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zeptomole detection of streptavidin using carbon paste electrode and square-wave voltammetry
Name in Czech Detekce streptavidinu v zeptomolových množstvích s použitím uhlíkové pastové elektrody a square wave voltametrie
Authors PETRLOVÁ, Jitka (203 Czech Republic), Michal MASAŘÍK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), David POTĚŠIL (203 Czech Republic, belonging to the institution), Vojtěch ADAM (203 Czech Republic), Libuše TRNKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and René KIZEK (203 Czech Republic).
Edition Electroanalysis, Germany, Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 2007, 1040-0397.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10405 Electrochemistry
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.949
RIV identification code RIV/00216224:14310/07:00050796
Organization unit Faculty of Science
Doi http://dx.doi.org/10.1002/elan.200603837
UT WoS 000247105000007
Keywords in English streptavidin ; avidin ; modified electrode ; electrochemistry ; protein ; carbon paste electrode
Tags AKR, Avidin, carbon paste electrode, electrochemistry, modified electrode, PROTEIN, rivok, streptavidin
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Changed: 20/4/2012 09:03.
Abstract
We compared the suitability of avidin and streptavidin for avidin-biotin technology in view of the sensitivity of the analysis using square-wave voltammetry. We found out during our preliminary experiments that streptavidin gave approximately 100 times higher electrochemical response in comparison with avidin at the same experimental conditions and concentration. Thus, we used two approaches for streptavidin determination - analysis directly in electrochemical cell and analysis by adsorptive transfer technique (AdTS). Ten minutes long accumulation on carbon paste electrode surface was ascertained as optimal in both cases. Limits of detection were 0.3 aM (electrochemical cell) and 30 aM (AdTS).
Abstract (in Czech)
V této studii jsme porovnávali citlivost detekce avidinu a streptavidinu pro avidin-biotinovou technologii. Z našich předchozích výsledků je zřejmé, že streptavidin ve srovnání s avidinem dává při elektrochemickém stanovení 1000x vyšší odezvu za stejných podmínek i stejné koncentraci. Zvolili jsme dva přístupy - jednak stanovení streptavidinu v elektrochemické nádobce a jednak stanovení přímo na povrchu pracovní elektrody (přenosová technika). Limity detekce byly v případě elektrochemické nádobky 0.3 aM a v případě přenosové techniky 30 aM.
Links
LC06035, research and development projectName: Centrum biofyzikální chemie, bioelektrochemie a bioanalýzy. Nové nástroje pro genomiku, proteomiku a biomedicínu.
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Centre of Biophysical Chemistry, Bioelectrochemistry and Bioanalysis. New Tools for Genomics, Proteomics and Biomedicine
MSM0021622412, plan (intention)Name: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Acronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Interactions among the chemicals, environment and biological systems and their consequences on the global, regional and local scales (INCHEMBIOL)
Displayed: 22/7/2024 17:06