HUBÁLEK, Jaromír, Jan HRADECKÝ, Vojtěch ADAM, Olga KRYŠTOFOVÁ, Dalibor HÚSKA, Michal MASAŘÍK, Libuše TRNKOVÁ, Aleš HORNA, Kateřina KLOSOVÁ, Martin ADÁMEK, Josef ZEHNÁLEK a René KIZEK. Spectrometric and voltammetric analysis of urease. Nickel nanoelectrode as an electrochemical sensor. Sensors. Basel, Switzerland: MDPI, 2007, roč. 7, č. 7, s. 1238-1255, 17 s. ISSN 1424-8220.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Spectrometric and voltammetric analysis of urease. Nickel nanoelectrode as an electrochemical sensor
Název česky Spektrometrická a voltametrická analýza ureázy. Niklová nanoelektroda jako elektrochemický sensor
Autoři HUBÁLEK, Jaromír (203 Česká republika), Jan HRADECKÝ (203 Česká republika), Vojtěch ADAM (203 Česká republika), Olga KRYŠTOFOVÁ (203 Česká republika), Dalibor HÚSKA (203 Česká republika), Michal MASAŘÍK (203 Česká republika), Libuše TRNKOVÁ (203 Česká republika), Aleš HORNA (203 Česká republika), Kateřina KLOSOVÁ (203 Česká republika), Martin ADÁMEK (203 Česká republika), Josef ZEHNÁLEK (203 Česká republika) a René KIZEK (203 Česká republika, garant).
Vydání Sensors, Basel, Switzerland, MDPI, 2007, 1424-8220.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10405 Electrochemistry
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.573
Kód RIV RIV/00216224:14110/07:00019452
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000248319500013
Klíčová slova anglicky urease; electrochemical methods; nanotechnology; nanotube; nickel electrode; hanging mercury drop electrode; spectrometry
Štítky electrochemical methods, hanging mercury drop electrode, Nanotechnology, nanotube, nickel electrode, Spectrometry, urease
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Změněno: 25. 6. 2009 10:45.
Anotace
Urease is the enzyme catalyzing the hydrolysis of urea into carbon dioxide and ammonia. This enzyme is substrate-specific, which means that the enzyme catalyzes the hydrolysis of urea only. This feature is a basic diagnostic criterion used in the determination of many bacteria species. Most of the methods utilized for detection of urease are based on analysis of its enzyme activity, the hydrolysis of urea. The aim of this work was to detect urease indirectly by spectrometric method and directly by voltammetric methods. As spectrometric method we used is called indophenol assay. The sensitivity of detection itself is not sufficient to analyse the samples without pre-concentration steps. Therefore we utilized adsorptive transfer stripping technique coupled with differential pulse voltammetry to detect urease. The influence of accumulation time, pH of supporting electrolyte and concentration of urease on the enzyme peak height was investigated. Under the optimized experimental conditions (0.2 M acetate buffer pH 4.6 and accumulation time of 120 s) the detection limit of urease evaluated as 3 S/N was 200 ng/ml. The activity of urease enzyme depends on the presence of nickel. Thus the influence of nickel(II) ions on electrochemical response of the enzyme was studied. Based on the results obtained the interaction of nickel(II) ions and urease can be determined using electrochemical methods. Therefore we prepared Ni nanoelectrodes to measure urease. The Ni nanoelectrodes was analysed after the template dissolution by scanning electron microscopy. The results shown vertically aligned Ni nanopillars almost covered the electrode surface, whereas the defect places are minor and insignificant in comparison with total electrode surface. We were able to not only detect urease itself but also to distinguish its native and denatured form.
Anotace česky
Ureáza je enzym katalyzující přeměnu močoviny na oxid uhličitý a amoniak. Ureáza je substrátově specifická, což znamená, že katalyzuje přeměnu pouze ureázy. Tato schopnost je základním diagnostickým kritériem používaným pro stanovení mnoha bakteriálních druhů. Metoda, která se využívá pro stanovení ureázy je založena na detekci její aktivity, intenzity hydrolýzy močoviny. Cílem této práce je nepřímé stanovení ureázy pomocí spektrometrických a elektrochemických metod.
Návaznosti
IAA401990701, projekt VaVNázev: Studium vazby platinových cytostatik do struktury DNA; Vliv metalothioneinu
MSM0021630503, záměrNázev: Nové trendy v mikroelektronických systémech a nanotechnologiích (MIKROSYN)
1QS201710508, projekt VaVNázev: Impedimetrické chemické mikrosenzory s nanomechanizovaným povrchem elektrod
VytisknoutZobrazeno: 15. 7. 2024 06:47