MASAŘÍK, Michal, Agata STOBIECKA, René KIZEK, František JELEN, Zdeněk PECHAN, Wolfgang HOYER, Thomas JOVIN, Vinod SUBRAMANIAM and Emil PALEČEK. Sensitive electrochemical detection of native and aggregated alpha-synuclein protein involved in Parkinson's disease. Electroanalysis. Germany, Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2004, vol. 16, 13-14, p. 1172-1181. ISSN 1040-0397.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sensitive electrochemical detection of native and aggregated alpha-synuclein protein involved in Parkinson's disease
Name in Czech Citlivé elektrochemické stanovení nativního a agregovaného alpha-synucleinu, který se podílí na vzniku Parkinsonovy choroby
Authors MASAŘÍK, Michal (203 Czech Republic, guarantor), Agata STOBIECKA (616 Poland), René KIZEK (203 Czech Republic), František JELEN (203 Czech Republic), Zdeněk PECHAN (203 Czech Republic), Wolfgang HOYER (276 Germany), Thomas JOVIN (276 Germany), Vinod SUBRAMANIAM (276 Germany) and Emil PALEČEK (203 Czech Republic).
Edition Electroanalysis, Germany, Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. 2004, 1040-0397.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10405 Electrochemistry
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.038
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000223038300013
Keywords in English electrochemistry of proteins; alpha-synuclein aggregation; adsorptive transfer stripping; mercury and carbon electrodes; catalytic hydrogen evolution
Tags adsorptive transfer stripping, alpha-synuclein aggregation, catalytic hydrogen evolution, electrochemistry of proteins, mercury and carbon electrodes
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D., učo 21142. Changed: 25/6/2009 10:45.
Abstract
The aggregation of alpha-synuclein, a 14 kDa protein, is involved in several human neurodegenerative disorders, including Parkinson's disease. We studied native and in vitro aggregated alpha-synuclein by circular dichroism (CD), atomic force microscopy (AFM) and electrochemical methods. We used constant current chronopotentiometric stripping analysis (CPSA) to measure hydrogen evolution catalyzed by alpha-synuclein (peak H) at hanging mercury drop electrodes (HMDE) and square-wave stripping voltammetry (SWSV) to monitor tyrosine oxidation at carbon paste electrodes (CPE). To decrease the volume of the analyte, most of the electrochemical measurements were performed by adsorptive transfer (medium exchange) from 3 - 6 muL drops of alpha-synuclein samples. With both CPE and HMDE we observed changes in electrochemical responses of alpha-synuclein corresponding to protein fibrillization detectable by CD, fluorescence and AFM. Aggregation-induced changes in peak H at HMDE were relatively large in strongly aggregated samples, suggesting that this electrochemical signal may find use in the analysis of early stages of alpha-synuclein aggregation. This assumption was documented by marked changes in the peak H potential and height in samples withdrawn at the end of the lag and the beginning of the elongation phase. Native alpha-synuclein can be detected down to subnanomolar concentrations by CPSA.
Abstract (in Czech)
Studovali jsme nativní a in vitro agregovaný alpha-synuclein pomocí cirkulárního dichroismu (CD) a atomové silové mikroskopie (AFM). Kromě těchto běžně používaných metod jsme využili chronopotenciometrickou rozpouštěcí analýzu (CPSA) k měření katalytického vylučování vodíku (píku H) na rtuťové visící kapkové elektrodě a square wave voltametrii (SWV) k měření oxidačních signálů tyrosinu na uhlíkové pastové elektrodě. Pro snížení měřeného objemu vzorku jsme u obou metodik využili adsorptivní přenosovou techniku, díky které jsme schopni adsorbovat měřený vzorek z 3-5 uL kapky. Z výsledků jednoznačně vyplývá, že pomocí elektrochemických metod jsme schopni detegovat změny, které jsou schopny odhalit i běžně používané metody (CD, Thio T - fluorescence, AFM). Navíc je zřejmé, že zvláště s použitím píku H na visící rtuťové kapkové elektrodě (HMDE) bylo možné rozpoznat agregaci alpha-synucleinu mnohem dříve než tyto metody a to již po cca 2 hodinách agregace. Tato skutečnost by mohla významným způsobem přispět ke studiu patofyziologie Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby i dalších neurodegenerativních onemocnění.
PrintDisplayed: 19/7/2024 16:28