Informační systém MU
JANÍKOVÁ, Věra a Hans-Ulrich GRUNDER. Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen. 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN: Schneider Verlag, 2007. 294 s. 1. ISBN 978-3-8340-0285-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Die Qualität von Lehre und Unterricht vor neuen Herausforderungen.
Název česky Kvalita vysokoškolské výuky a školního vyučování před novými výzvami.
Název anglicky New Challenges to Quality in Teaching and Learning.
Autoři JANÍKOVÁ, Věra a Hans-Ulrich GRUNDER.
Vydání 1. vyd. Baltmannsweiler, SRN, 294 s. 1, 2007.
Nakladatel Schneider Verlag
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-8340-0285-3
Klíčová slova anglicky competence; modul; standards
Štítky competence, modul, standards
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 16. 8. 2007 11:54.
Anotace
Die Publikation bietet die Ergebnisse einer internationalen Diskussion zu Fragen nach der Qualität von Lehre und Unterricht vor dem Hintergrund der jüngsten bildungspolitischen Entwicklung. Im Fokus stehen die neuen Kompetenzmodelle, die Bildusgsstandards und die Modularisierung von Ausbildungsprozessen.
Anotace česky
Tato publikace představuje výsledky odborné diskuse v mezinárodním kontextu, která byla zaměřena na tři stěžejní aspekty moderní vysokoškolské a školní výuky, kterými jsou kompetenze, standardy a moduly.
Anotace anglicky
The publication presents the results of scholarly discussion at international level that has aimed at the three crucial aspects of modern university and school education, which are competences, standards, and modules.
Zobrazeno: 18. 2. 2020 05:52