Informační systém MU
MACEK, Petr, Josef BEJČEK and Jitka VANÍČKOVÁ. Contemporary Czech Emerging Adults: Generation Growing Up in the Period of Social Changes. Journal of Adolescent Research. Thousand Oaks: Sage Publications Inc., vol. 22, No 4, p. 444-475. ISSN 0743-5584. 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Contemporary Czech Emerging Adults: Generation Growing Up in the Period of Social Changes
Name in Czech Dnešní Češi v období vynořující se dospělosti (emerging adulthood): generace vyrůstající v období společenských změn
Authors MACEK, Petr (203 Czech Republic, guarantor), Josef BEJČEK (203 Czech Republic) and Jitka VANÍČKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Journal of Adolescent Research, Thousand Oaks, Sage Publications Inc. 2007, 0743-5584.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.240
RIV identification code RIV/00216224:14230/07:00022455
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000248915200002
Keywords in English emerging adulthood; Czech culture; social change; identity exploration
Tags Czech culture, emerging adulthood, identity exploration, social change
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Petr Macek, CSc., učo 2270. Changed: 17/6/2009 14:11.
Abstract
Similarly to other European countries, in the Czech Republic scholars can identify a developmental stage of emerging adulthood. There has been a lack of studies describing subjective feelings and personal everyday experiences of young Czechs at this age. Results of the quantitative Study 1 indicate that two thirds of respondents experience the present time as the age of feeling in-between. Demographic and social characteristics are related to the subjective developmental status. Psychological characteristics also differentiate: Compared with emerging adults, the adults consider themselves as more emotionally stable, have a clearer idea about their future, and view adult life as more attractive. Qualitative Study 2 aims to specify feelings and experiences of contemporary emerging adults. The respondents especially emphasize the feeling of freedom, which may be viewed in connection with social changes in Czech society. However, often freedom correlates with anxieties and doubts concerning not only individual competencies and possibilities but also others' behavior.
Abstract (in Czech)
Podobně jako v jiných evropských zemích identifikujeme i v České republice období vynořující se dospělosti (emerging adulthood). Kvantitativní studie 1 charakteriszuje, jak se lidé se statusem "in-between" liší od těch, kteří se považují již za dospělé a těch, kteří se ještě cítí jako adolescenti. Ukazuje se, že roli hrají nejen sociodemografické charakteristiky, ale i vztah k rodičům, hledání identity a další psychososciální charakteristiky. Kvalitativní studie 2 demonstruje rozmanitost výpovědí osobních výpovědí mladých Čechů o jejich životě v tomto období.
Links
MSM0021622406, plan (intention)Name: Psychologické a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Psychological and social characteristics of children, youth and families, development of the personality in the time of changes of modern society
Displayed: 18/4/2024 23:13