VAŠEČKA, Imrich a Diana NEMETHOVÁ. Výchova k tolerancii v základných školách (metodická príručka). první. Bratislava: ZORA, 2007. 112 s. ISBN 978-80-969711-8-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výchova k tolerancii v základných školách (metodická príručka)
Název česky Výchova k toleranci v základních školách (metodická příručka)
Název anglicky Education for tolerance
Autoři VAŠEČKA, Imrich a Diana NEMETHOVÁ.
Vydání první. Bratislava, 112 s. 2007.
Nakladatel ZORA
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-969711-8-3
Klíčová slova anglicky asimilation - diskrimination - labelling - exclusion - identity - integration - migration - majority - minority - race - tolerancce
Změnil Změnil: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D., učo 26854. Změněno: 28. 5. 2010 15:07.
Anotace
Publikácia je metodickou príručkou výchovy k tolerancii pre učiteľov základných škol. Má 5 častí. Prvá stručne vymedzuje výchovu k tolerancii na základných školách. Druhá oboznamuje s metódami a technikami tejto výchovy. Tretia poskytuje výber dolezitých aktivít a hier, ktoré rozvíjajú znalosti, schopnosti a zručnosti a postoje tolerantného žiaka. Vo štvrtej sa učitelia možu oboznámiť s problémami, ktoré aktuálne súvisia s problematikou tolerancie - s otázkami spolunažívania, odlišnosti, rasizmu a etnocentrizmu, so šikanovaním v školách, s rómskou problematikou, s komunikáciou ako jedným z nástrojov riešenia problému roznorodosti. Piatu kapitolu tvorí slovník najdoležitejších pojmov súvisiacich s toleranciou.
Anotace česky
Publikace je metodickou příručkou výchovy k toleranci pro učitele základních škol. Obsahuje 5 kapitol. První stručně vymezuje výchovu k toleranci na základních školách. Druhá obeznamuje s metodami a technikami této výchovy. Třetí poskytuje výběr důležitých aktivit a her, které rozvíjejí znalosti, schopnosti a dovednosti a postoje tolerantního žáka. Čtvrtá kapitola učitele seznamuje s problémy, které aktuálně souvisejí s problematikou tolerance - s otázkami soužití, odlišnosti, rasizmu a etnocentrizmu, s šikanováním ve školách, s romskou problematikou, s komunikací jako jedním z nástrojů řešení problému různorodosti. Pátou kapitolu tvoří slovník nejdůležitějších pojmů souvisejících s tolerancí.
Anotace anglicky
This book is a handbook of education for tolerance.
Návaznosti
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2021 02:34