ČECH, Tomáš. Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy (Vision of the role of social pedagogue in making school healthier). In Řehulka, E. aj. Škola a zdraví pro 21. století 2 [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 50-57. ISBN 978-80-210-4374-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy
Name in Czech Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy
Name (in English) Vision of the role of social pedagogue in making school healthier
Authors ČECH, Tomáš.
Edition Brno, Řehulka, E. aj. Škola a zdraví pro 21. století 2 [CD-ROM], p. 50-57, 8 pp. 2007.
Publisher Pedagogická fakulta MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-4374-9
UT WoS 000264733100051
Keywords in English Social pedagogue; school; social and educational problems; school social climate; specialist support; educational consultant; school methodologist of prevention; school psychologist
Tags educational consultant, school, school methodologist of prevention, School psychologist, school social climate, social and educational problems, social pedagogue, specialist support
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., učo 15881. Changed: 9/4/2011 19:25.
Abstract
Příspěvek reaguje na aktuální problémy z hlediska reformy školy v zdravou, demokratickou, humánní a liberální instituci. Přináší vizi uplatnění sociálního pedagoga na základních školách (vzhledem k jeho odborným znalostem a schopnostem, osobnostním předpokladům a získaným kompetencím), který se jeví jako efektivní a žádoucí článek v procesu přeměny školy a jejího společenského postavení.
Abstract (in English)
The article responds to the topical problems from the viewpoint of school reform into health, democratic, humane and liberal institution. It brings a vision of the role of social pedagogue in primary schools (regarding their professional knowledge and abilities, personal preconditions and acquired competences) what seems to be an effective and suitable link in process of change in school and its social position.
Links
MSM0021622421, plan (intention)Name: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, School and Health for the 21st Century
PrintDisplayed: 19/5/2022 12:01