RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Jednodětnost v českých rodinách (kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 4, s. 699-719. ISSN 0038-0288.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Jednodětnost v českých rodinách (kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě)
Název anglicky One-child families in the Czech Republic. Who are the people who have or plan just one child
Autoři RABUŠIC, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí) a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA (642 Rumunsko, domácí).
Vydání Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2007, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.169
Kód RIV RIV/00216224:14230/07:00020488
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000249933200003
Klíčová slova anglicky one-child family; fertility intentions; expected fertility; reproductive behaviour
Štítky Expected fertility, fertility intentions, one-child family, reproductive behaviour
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 29. 9. 2014 17:52.
Anotace
Článek se zabývá problematikou jednodětných rodin v ČR. Autoři si v něm kladou otázku, zda je možné očekávat, že výrazný podíl českých žen a českých mužů naplní své rodičovské aspirace pouze jedním dítětem, takže značná českých rodin bude rodin jednodětných. Na datech ze dvou reprezentativních šetřeních o populačním klimatu autoři nejdříve ukazují, jaké jsou charakteristiky osob, které mají nebo plánují mít pouze jedno dítě. Výsledky naznačují, že v průběhu příštích dvou dekád bude v ČR 20-25 % žen, které na konci svého reprodukčního období budou mít pouze jedno dítě. Faktorem, který k jednodětnosti významně přispívá, je počet sourozenců, které respondent měl ve své orientační rodině: jednináčci budou s velkou pravděpodobností mít ve své rodině prokreační opět pouze jedno dítě. Na druhé straně, život na malém městě nebo na vesnici výrazně snižuje pravděpodobnost, že rodina zůstane pouze u jednoho dítěte.
Anotace anglicky
The present article tackles the phenomenon of one-child family in the Czech Republic. The authors try to answer the question whether it is possible to expect that a significant proportion of the Czech fertility intentions will be fulfilled by conceiving and giving birth to an only child. Can it be assumed that the one-child families will be a significant phenomenon in the Czech society in the years to come? To answer the questions the authors used two different datasets in the analysis. The articel includes a description of socio-demographic characteristics of people who ahve or intend to have just one child. Then they proceed to present some of the covariates that determine whether people have or intent to have one child in comparison with those who have other fertility intentions. Some of the findings indicate that it is likely that about 20-25% of women who finish their reproductive period within the next two decades will have only one child. The results show that being an only child increases the chances of intending to and having only one child. The opposite effect can be noticed when the place of residence is considered - living in small towns and rural areas may have a negative influence on the decision to have only one child.
Návaznosti
GA403/05/0800, projekt VaVNázev: Rodina, práce a reprodukční strategie aneb preferenční teorie v ČR
Investor: Grantová agentura ČR, Rodina, práce a reprodukční strategie aneb preferenční teorie v ČR
MSM0021622408, záměrNázev: Reprodukce a integrace společnosti (Akronym: IVRIS)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Reprodukce a integrace společnosti
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Jednodetnost.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru Rabušic, L. 29. 9. 2014

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/725741/Jednodetnost.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/725741/Jednodetnost.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/725741/Jednodetnost.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/725741/Jednodetnost.pdf?info
Vloženo
Po 29. 9. 2014 17:52, prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
  • osoba Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., učo 66436
  • osoba prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D., učo 66436
  • osoba prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832
Atributy
 

Jednodetnost.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/725741/Jednodetnost.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/725741/Jednodetnost.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
256,1 KB
Hash md5
86dbdb95c149d7d5e1e0553445807d62
Vloženo
Po 29. 9. 2014 17:52

Jednodetnost.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/725741/Jednodetnost.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/725741/Jednodetnost.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
61,9 KB
Hash md5
dd790073df01a91951fecbbae63e1c2b
Vloženo
Po 29. 9. 2014 17:53
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 2. 6. 2023 17:33