MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM and al ET. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky (Impact of environmental factors and socio-economic LIFESTYLE Statute in the Czech Republic). Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 30/2007, No 1, p. 66-83. ISSN 1211-6521.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky
Name in Czech Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky
Name (in English) Impact of environmental factors and socio-economic LIFESTYLE Statute in the Czech Republic
Authors MITÁŠ, Josef (203 Czech Republic), Karel FRÖMEL (203 Czech Republic), Jiří NYKODÝM (203 Czech Republic, guarantor) and al ET (203 Czech Republic).
Edition Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 1211-6521.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/07:00025636
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords in English size of the community; physical activity; IPAQ; BMI; environment
Tags bmi, environment, IPAQ, physical activity, size of the community
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 9/3/2009 14:04.
Abstract
Podmínky prostředí (např. velikost sídla, druh a způsob bydlení) a socioekonomický status mohou signifikantně ovlivňovat zdraví, pohybovou aktivitu a inaktivitu obyvatel. Pro sběr dat v této studii byl použit standardizovaný dotazník IPAQ krátká verze, který zjišťuje pohybovou aktivitu obyvatel. Socioekonomický status (SES) byl charakterizován s ohledem na položky dotazníku. Určují jej druh bydlení, počet ukončených let vzdělání, materiální podmínky a placené zaměstnání. Výsledky potvrzují, že velikost sídla významně ovlivňuje úroveň pohybové aktivity (PA). SES má vliv na intenzivní a středně zatěžující PA a chůzi u mužů, ale pouze na intenzivní PA u žen. S ohledem na mezinárodní hodnocení je v České republice stále ještě 66,66 % mužů a 57,23 % žen hodnoceno jako vysoce aktivní.
Abstract (in English)
Environment conditions (size of the community, type of residence) and socio-economic status may significantly influence the health, physical activity and inactivity. We used IPAQ short questionnaire to collect data about physical activity of the inhabitants. SES was characterized according to the type of residence, finished years of education, material conditions and according to paid job. Results confirmed that the size of the community significantly influence level of PA. SES influence vigorous and moderate PA and walking in males, but only vigorous PA in females. In the Czech Republic still 66,66 % of males and 57,23 % of females are characterized as high active.
Links
MSM6198959211, plan (intention)Name: Pluralita kultury a demokracie
PrintDisplayed: 24/10/2020 06:20