VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. (Methodical material at DVD for teoretical prepare and practical using in trening centres and during educatin at primary and secondary schools). In SKOTÁKOVÁ, Alena and Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 3 pp. ISBN 80-210-4145-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ.
Name in Czech Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ.
Name (in English) Methodical material at DVD for teoretical prepare and practical using in trening centres and during educatin at primary and secondary schools
Authors VACULÍKOVÁ, Pavlína (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Brno, Sport a kvalita života. Brno, Sport a kvalita života 2006, 3 pp. 2006.
Publisher Masarykova Univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/06:00032399
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 80-210-4145-5
Keywords in English artistic gymnastics; beam; balance abilities
Tags artistic gymnastics, balance abilities, beam
Changed by Changed by: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D., učo 8367. Changed: 8. 4. 2010 10:11.
Abstract
Cílem DVD je vytvoření metodického návodu pro trenéry sportovních center podílejících se na řešení inter a intraindividuálních rovnováhových schopností u sportovních gymnastek. DVD (modrá linie) bude sloužit jako návod pro trenéry z center sportovní gymnastiky, ve kterých bude prováděno měření rovnováhových schopností. DVD (červená linie) je určeno učitelům tělesné výchovy základních a středních škol, kteří za pomocí nahrávky a komentáře k jednotlivýcm cvikům, mohou obohatit svoje hodiny tělesné výchovy. DVD prezentuje ukázky jednotlivých prvků, které je potřeba procvičovat , aby došlo ke zvýšení úrovně rovnováhových schopností.
Abstract (in English)
The aim of DVD is creating of methodic material for trainers of sports centre, wich participant of the resolution inter and intraindividual balance abilities of sport gymnasts. DVD (blue line) will serve as a instructions for trainers of centres of sport gymnastics. In this will provide measure of balance abilities. DVD (red line) is adress teachers of physical education of primary and secondary schools, wich will by means of DVD instructions could lead theirs lessons of physical education. DVD presented illustrations of individual aspects, wich needs to train to come to increase of level of balance abilities.
PrintDisplayed: 27. 10. 2021 15:44