NYKODÝM, Jiří and Josef MITÁŠ. Vybrané ukazatele pohybové aktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina (Selected indicators physical activity population in the Region South and Vysocina). Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, vol. 30, No 2, p. 59-71. ISSN 1211-6521.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vybrané ukazatele pohybové aktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina
Name in Czech Vybrané ukazatele pohybové aktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina
Name (in English) Selected indicators physical activity population in the Region South and Vysocina
Authors NYKODÝM, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Josef MITÁŠ (203 Czech Republic).
Edition Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 1211-6521.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/07:00025637
Organization unit Faculty of Sports Studies
Keywords in English active lifestyle; BMI; IPAQ questionnaire; physical activity; location
Tags active lifestyle, bmi, IPAQ questionnaire, location, physical activity
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D., učo 1070. Changed: 9/3/2009 13:56.
Abstract
Cílem studie je předložit údaje o pohybové aktivitě a inaktivitě mužů a žen krajů Jihomoravského a Vysočina z hlediska velikosti místa pobytu, kouření a účasti v organizované pohybové aktivitě. Výzkumný soubor tvoří systematicky náhodný výběr mužů (n=2197) a žen (n=2280) krajů Jihomoravského a Vysočina. Pro zjištění úrovně pohybové aktivity byl využit mezinárodní dotazník International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) krátká verze. Přes trend poklesu PA v celé společnosti má nízkou pohybovou aktivitu pouze 7,1 % mužů a 6,9 % žen. Do intencí střední PA spadá 31,1 % mužů a 38,1 % žen. V rámci sledovaných krajů je v kategorii vysoké PA stále ještě 61,8 % mužů a 55,0 % žen (v celorepublikovém měřítku je to 62,7 % mužů a 53,0 % žen). Nekuřáci jsou celkově pohybově aktivnější (Mdn=3885 MET min 1 týden 1; IQR=4512) než kuřáci (Mdn=3465 MET min 1 týden 1; IQR=4380) [H(1, 4343)=9,46; p=0.002; n2=0.00]. Nejčastěji provozovanou PA je jízda na kole u žen následuje aerobik a u mužů fotbal, dále turistika, chůze plavání, volejbal, posilování a běh (včetně joggingu). Podpora a zlepšování urbanistického řešení podmínek pro vytváření cyklistického prostředí a udržení chodeckého prostředí je strategickým bodem pro celý region jižní Moravy. Další výzkumy pohybové aktivity v závislosti na reálném prostředí, ve kterém je možné PA vykonávat, mohou usnadnit a zefektivnit přenos výsledků výzkumů do regionální a komunální politiky v budoucím urbanistickém plánování.
Abstract (in English)
The aim of the study is to review factors that influence PA of inhabitants of the regions South Moravia and Vysočina. Observed factors were: size of the community, smoking and participation in any organized physical activity (PA). 2197 males and 2280 females participated in this study. Short self-administered version of International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used to collect data. We observe general decrease of PA throughout whole Czech society. In both regions we can define only 7,1 % males and 6,9 % females characterized as low physically active. 31,1 % males and 38,1 % females are characterized as moderate physically active. In observed regions 61,8 % males and 55,0 % females are high physically active (in whole Czech republic are that 62,7 % males and 53,0 % females). Nonsmokers are more physically active (Mdn=3885 MET-min-1 week-1; IQR=4512) then smokers (Mdn=3465 MET-min-1 week-1; IQR=4380) [H(1, 4343)=9,46; p=0.002; n2=0.00]. The most favorite PA is cycling. Further are aerobic dance in females and soccer in males. Further inhabitants participate in walking, swimming, volleyball, strengthening and running (including jogging). An important point for whole south Moravia seems to be the support and improving in urban planning in range of creating biking environment and maintenance of walking environment. There is necessary to continue in research of PA in relation to environment. Environment influence practiced type of PA and the knowledge of all conditions allows us to transfer research results into regional and communal policy and into future urban planning.
Links
MSM6198959211, plan (intention)Name: Pluralita kultury a demokracie
PrintDisplayed: 26/10/2020 20:55