SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL and Aleš REJTHAR. VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL). (THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL)). In XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt. 1st ed. Olomouc: Česká hematologická společnost ČLS JEP, 2007. p. 56-57.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL).
Name in Czech VÝZNAM VYBRANÝCH REGULÁTORŮ APOPTÓZY (AKT-2, BCL-2, integrin-BetaI, PKC-DELTA, SURVIVIN) PRO PREDIKCI KLINICKÉHO VÝVOJE DIFÚZNÍHO VELKOBUNĚČNÉHO LYMFOMU Z B-LYMFOCYTŮ (DLBCL).
Name (in English) THE IMPACT OF SELECTED CELL SURVIVAL REGULATORS (OF AKT-2, BCL-2, CD29, PKC-DELTA AND SURVIVIN) ON PREDICTION OF CLINICAL OUTCOME IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA (DLBCL)
Authors SVOBODA, Marek, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Martin KLABUSAY, Marie JAROŠOVÁ, Ondřej SLABÝ, Rudolf NENUTIL and Aleš REJTHAR.
Edition 1. vyd. Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny - Sborník abstrakt, p. 56-57, 2 pp. 2007.
Publisher Česká hematologická společnost ČLS JEP
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000247176900704
Keywords in English lymphoma; Akt kinase; survivin; PKC-delta; Beta1 integrin; prediction; prognosis
Tags Akt kinase, Beta1 integrin, Lymphoma, PKC-delta, Prediction, prognosis, survivin
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 5/5/2011 11:01.
Abstract
Úvod: Apoptóza hraje důležitou úlohu v průběhu normální i maligní lymfopoézy. Signální dráhy regulující tento proces jsou proto podrobovány intenzivnímu výzkumu s cílem identifikovat klíčové molekuly vhodné pro vývoj a aplikaci moderních protinádorových léčiv se specifickým účinkem. Vybrali jsme 9 molekul hrajících tuto roli, abychom validovali jejich význam pro predikci vývoje DLBCL. Materiál a metody: Analyzovali jsme soubor 46 pacientů (pac.) s primárním DLBCL s následující charakteristikou: medián věku 59 let; pokročilé stádium choroby (III/IV): 24 pac. (52%); stratifikace rizika na základě IPI indexu: nízké:20 pac. (44%), nízké/intermediární:12 pac. (26%), vysoké/intermediární:9 pac. (19%), vysoké:5 pac. (11%). Úvodní léčba byla u 98% pac. zahájena režimem CHOP a medián počtu aplikovaných sérií byl 6. Po ukončení léčby dosáhlo 31 pacientů (67%) kompletní remise (CR) choroby. Na konci období sledování byla CR u 25 pac. (54%; medián OS - celkového přežití - 4,3 roku) a v důsledku progrese DLBCL zemřelo 21 pac. (46%; medián OS 9 měsíců). Z tkání fixovaných formalínem byly zhotoveny "tissue arrays" a na nich provedena imunohistochemická vyšetření proteinů: Akt-1, Akt-2, fosfo-Akt-Ser-473, fosfo-Akt-Thr-307, Bcl-2, integrinu-betaI, survivinu a izoforem proteinkinázy-C (PKC):-betaI,-betaII,-gama,-delta. K identifikaci a kvantifikaci izoforem PKC jsme využili i RT-PCR a Real-Time-PCR. Realizovali jsme FISH vyšetření t(14;18). Výsledky: Pacienti s pozitivní expresí fosfo-Akt-2-Ser-473 měli medián OS a času do progrese (PFS) kratší ve srovnání s těmi, kteří tuto expresi nevykazovali (OS:45vs11 měsíců (m),p<0,008; PFS:37vs10m,p<0,004). Podobné výsledky byly u survivinu (OS:40vs29m,p=0,1; PFS:40vs15m,p<0,035); Bcl-2 (OS:45vs12m,p<0,015; PFS:30vs6m,p<0,02) a integrinu-betaI (OS:45vs20m,p<0,04; PFS:40vs10m,p<0,025). V případě PKC-delta vyšší koncentrace mRNA korelovala s nepříznivým vývojem DLBCL (OS:45vs10m,p<0,015; PFS:35vs9m,p<0,075). Ostatní výsledky nebyly signifikantní. Závěr: Pozitivní exprese aktivované Akt-2 kinázy, Bcl-2, integrinu-beaI a survivinu byla negativním prediktorem u pacientů s DLBCL. Tyto molekuly mohou být potenciálním cílem nových specifických protinádorových léčiv.
Abstract (in English)
This publication exists only in Czech language.
PrintDisplayed: 15/8/2022 05:24