Informační systém MU
ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA a Rudolf NENUTIL. Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu. In 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 1. vyd. Olomouc: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP, 2005, s. 9. ISBN 80-239-6302-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu
Název česky Sérový HER-2/neu v průběhu terapie Herceptinem u nemocných s karcinomem prsu
Název anglicky Level of serum HER-2/neu during the Herceptin treatment of breast cancer patients.
Autoři ŠIMÍČKOVÁ, Marta, Marek SVOBODA, Katarína PETRÁKOVÁ, Miloslava NEKULOVÁ, Ladislav PECEN, Tomáš FRGALA a Rudolf NENUTIL.
Vydání 1. vyd. Olomouc, 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie, s. 9-9, 2005.
Nakladatel Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-239-6302-3
Klíčová slova anglicky HER-2/neu; serum marker; prediction; breast cancer
Štítky breast cancer, HER-2/neu, Prediction, serum marker
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 14. 10. 2007 11:31.
Anotace
HER-2/neu, onkoprotein ze skupiny receptorů růstových faktorů, je zvýšeně exprimován v primární nádorové tkáni až u 30 % nemocných s karcinomem prsu. Extracelulární doména tohoto onkoproteinu přechází do cirkulace a podle dosavadních poznatků má prognostický a prediktivní význam podobně jako průkaz HER-2/neu ve tkáni. V průběhu terapie Herceptinem, specifickou protilátkou proti tomuto onkoproteinu, jsme měli příležitost opakovaně vyšetřit jeho extracelulární doménu, sérový HER-2/neu (S-HER2), u 66 nemocných s metastatickým onemocněním karcinomu prsu léčených v letech 2000-2005 v našem ústavu (ELISA mikrodestičkový test firmy DAKO). Z tohoto počtu splňovalo dosud kriteria pro statistická hodnocení polovina nemocných. Pacientky bez odpovědi na terapii vykazují v době prvního restagingu signifikantně vyšší hodnoty koncentrace S-HER2, které obvykle od počátku terapie neklesají pod diskriminační hranici. U nemocných, u nichž bylo dosaženo nejlepší klinické odpovědi typu kompletní či parciální remise, je po 3 měsících léčby obvykle hladina S-HER2 v normě, i když byla před terapií zvýšena. Sérový CA15-3 a CEA nevykazují při hodnocení těchto dvou skupin responderů signifikantní změny. Rovněž při dlouhodobém monitorování je prediktorem selhání terapie především zvýšená hladina S-HER2. Monitorování koncentrace S-HER2 během aplikace Herceptinu se zdá být vhodným parametrem pro zhodnocení účinnosti této terapie bezprostředně po jejím zahájení, tak i při její dlouhodobé aplikaci. Poděkování: Práce byla provedena s přispěním výzkumných úkolů: Grant IGA MZ ČR NR/8335-3 a NR/8270-3.
Anotace anglicky
This publication is only in Czech language
Návaznosti
NR8335, projekt VaVNázev: Predikce chemosenzitivity / chemorezistence na cílenou protinádorovou terapii u pacientek s karcinomem prsu s prokázanou HER-2 pozitivitou, na podkladě analýzy Akt signální dráhy a sérové hladiny HER-2 receptoru
Zobrazeno: 23. 6. 2024 06:37