CS

HD Video in Teaching Environment

HLADKÁ, Eva and Luděk MATYSKA. HD Video in Teaching Environment. : Internet2 Fall Member Meeting, San Diego, California, USA, 7-11 October, 2007.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name HD Video in Teaching Environment
Name in Czech HD video ve výukovém prostředí
Authors HLADKÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor) and Luděk MATYSKA (203 Czech Republic).
Edition 2007.
Publisher Internet2 Fall Member Meeting, San Diego, California, USA, 7-11 October
Other information
Original language English
Type of outcome Audiovisual works
Field of Study Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL URL
RIV identification code RIV/00216224:14610/07:00022736
Organization unit Institute of Computer Science
Keywords in English HD video;virtual classroom;Ultragrid;HPC
Tags HD video, HPC, Ultragrid, virtual classroom
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., učo 1904. Changed: 29/6/2008 10:10.
Abstract
Invited lecture that presented experience with use of HD video uncompressed streams delivering a remote lecture between USA and Czech Republic. The presentation included both the technical and also educational aspects of running a semester long HD video based lecture in real time.
Abstract (in Czech)
Zvaná přednáška shrnující zkušenosti s využitím nekomprimovaných proudů HD videa při zajištění vzdálené přednášky mezi USA a ČR. Prezentace zahrnovala jak technické, tak výukové aspekty realizace semestrální přednášky využívající HD video v reálném čase.
Links
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 19/4/2019 02:42

Other applications